Let op: ben je op dit artikel gekomen vanwege de extra nieuwsbrief rondom de dubbele nationaliteit? Dan komt dat door een foutje van onze kant. Hier vind je de juiste nieuwsbrief. Excuses voor het ongemak. 

 

In onze nieuwsbrief eind juli hebben we vermeld dat we ING een brief hebben gestuurd. Waarom? Omdat we veel bezorgde reacties hebben ontvangen van Nederlanders en oud-Nederlanders die in het buitenland te horen hebben gekregen dat de ING hun bankrekening zou kunnen gaan opheffen. Onze brief kun je hier nogmaals te downloaden.

laptop met ing bank websiteAfgelopen week hebben we een reactie van ING ontvangen; deze kun je hieronder integraal lezen. Ontnuchterende conclusie: de ING lijkt niet van plan om ook maar iets van de voorgenomen te plannen te wijzigen. Geen Nederlandse nationaliteit (meer)? Dan ook geen band met Nederland.

Wij hebben ING hierop geantwoord dat we inhoudelijk uitgebreider terug zullen komen bij hen, nadat we reacties van Nederlanders buiten Nederland hebben ontvangen. Ook hebben we om opschorting van hun besluit gevraagd.

  • OPROEP: Hierbij roepen we alle lezers op om via onze Facebook-pagina of via deze nieuwsbrief te reageren op de reactie van ING. Hoe gedetailleerder hoe beter!
  • Maar ook: steun ons vrijwilligerswerk bij de SNBN via een donatie, klein of groot! Voormalige donateurs veel dank! Doneren kan hier. Voor jouw / uw eigen zaak.
  • Ironie ten top, dat snappen wij ook wel: wij als SNBN hebben nu net zelf een ING rekening geopend. Hoe zit dat? –> Onze ING-rekening hebben we in april 2019 geopend, toen de huidige actie van ING nog niet bekend was. Omdat onze stichting geen bestuursleden heeft die in Nederland wonen, is het ook voor ons moeilijk om een Nederlandse bankrekening te openen. ING was één van de weinigen waarbij het, na heel veel vijven en zessen, uiteindelijk ging. Hoewel de SNBN een rekening heeft bij Transferwise, vinden we het belangrijk om ook bij een Nederlandse bank een rekening te hebben – net als jij!
  • Wellicht ten overvloede: niet alleen ING probeert rekeningen van Nederlanders Buiten Nederland op te heffen. Ook ABN AMRO doet dit, en van vrijwel alle banken weten we dat het niet of nauwelijks mogelijk is om een rekening te openen zonder Nederlands woonadres. De ING probeert nu om rekeningen op te heffen, daarom richten we onze pijlen nu tegen ING.

Lees hierbij de reactie van ING op onze eerdere brief:

Hartelijk dank voor de brief die u ons schreef namens de Stichting Nederlanders buiten Nederland. We vinden het vervelend om te horen dat een brief van ons voor ongerustheid binnen de groep van Nederlanders buiten Nederland heeft gezorgd.

Graag ga ik in deze email in op de verschillende onderwerpen die u aankaart.

Achtergrond van onze brief

Bij gebruik van onze producten vanuit het buitenland bestaat er een hoger risico op financieel misbruik. Wij willen het betalingsverkeer zo veilig mogelijk houden. Bovendien vereist het van ons een hoge inspanning om dat risico goed te beheersen. Daarom hebben we onze klanten buiten de EER gevraagd om hun relatie met Nederland aan te tonen. Zoals u zelf in uw brief ook al aangaf, gaat het dan om de volgende mogelijkheden: de klant heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs, werkt of studeert in Nederland of heeft daar een woning.

Nederlands identiteitsbewijs

Onze klanten in het buitenland met een Nederlands paspoort of ID-bewijs kunnen gewoon hun rekening bij ons behouden. Het kan zijn dat een klant door het aanvragen van een andere nationaliteit zijn Nederlandse nationaliteit is kwijtgeraakt. Daar kan ING helaas niets aan veranderen. Uw verzoek om ook oud-Nederlanders te beschouwen als ware zij nog steeds in bezit van de Nederlandse nationaliteit kunnen wij helaas niet honoreren.

Nederlandse betaalrekening in het buitenland

Het kan om allerlei redenen handig zijn om een Nederlandse betaalrekening in het buitenland aan te houden. Maar een Nederlandse rekening is volgens ons zelden onmisbaar. Er zijn altijd alternatieven: pensioen of AOW kan ook worden overgemaakt naar een buitenlandse rekening, overboekingen en betalingen in Nederland kunnen ook plaatsvinden vanaf buitenlandse rekeningen en een Nederlandse betaalrekening is niet vereist om het openbaar vervoer in Nederland te kunnen gebruiken. De Groei Groter Rekening is een rekening die op naam van het kind staat en gekoppeld is aan de betaalrekening van een van de ouders. Mocht een van die ouders wél binding kunnen aantonen met Nederland, dan kan de rekening gekoppeld worden aan de ouder voor wie dat laatste geldt.

Reactietermijn

Wij realiseren ons dat post naar het buitenland er langer over kan doen om aan te komen. Daarom hebben we deze brieven in juni al verstuurd. Bovendien hebben we zoveel mogelijk klanten ook via andere kanalen, zoals de berichteninbox in Mijn ING en de app, benaderd. We hebben de klanten een reactietermijn gegeven van 8 weken. Door het bieden van een ruime termijn om te reageren op ons verzoek om informatie en om – indien nodig – de bankzaken elders onder te brengen, wordt de overgang van onze klanten naar andere instellingen zo goed mogelijk door ons gefaciliteerd. In uitzonderingsgevallen is de reactietermijn misschien toch nog te krap om ook de juiste bewijsstukken te verzamelen en deze tijdig in te sturen. Als de klant hierover contact met ons opneemt, proberen we er samen uit te komen.

Ten slotte

Onze maatregelen om het betalingsverkeer voor ál onze klanten veilig te houden, kunnen betekenen dat we afscheid moeten nemen van een beperkte groep klanten. Natuurlijk zullen we dat zorgvuldig begeleiden. We hopen dat we met deze brief een aantal zorgen hebben kunnen wegnemen. 

Met vriendelijke groet,

Guido Bosch

Directeur Particulieren