In deze veel nieuws-brief (die ook via onze Facebook site te lezen is):

 1. Kamervragen zaak Duncan, antwoorden regering
 2. Kamervragen opzegging bankrekeningen en brandbrief ING
 3. Nieuw: WhatsApp dienst contactcenter Buitenlandse Zaken
 4. Opinie artikel: waarschuwingspakket voor emigrerenden
 5. SNBN Regionaal Vertegenwoordigers: een snel groeiend netwerk
 6. Nieuwe bankrekening voor donaties geopend!
 7. NLers in het VK: #DeniedMyVote ?
 8. Een terugblik: wat hebben we tot nu toe bereikt/gedaan?
 9. Oproep: AOW experts

Beste Nederlanders buiten Nederland,

Er is veel te melden! Deze “veel-nieuwsbrief” gaat over alles wat we tot nu toe bereikt hebben en waar we momenteel mee bezig zijn. In politiek Den Haag mag het dan misschien even vakantie zijn, op de achtergrond zitten we zeker niet stil – en dat geldt ook voor onze ruim 70 Regionaal Vertegenwoordigers. Veel dank aan hen voor hun tijd, inzet en goede suggesties!

Overigens zijn méér Regionaal Vertegenwoordigers nog steeds welkom – zie hier in welke landen we al zitten (meerdere per land is geen probleem), en dus ook waar we nog niemand hebben. Interesse om meer te weten wat het precies inhoudt? Stuur ons een mailtje via info@snbn.nl!

 1. Kamervragen (en antwoorden regering) zaak jongetje Duncan

Als SNBN kunnen we onmogelijk iedere individuele zaak ondersteuning bieden – toch zal het af en toe voorkomen dat we van een situatie horen waar we eigenlijk niet afzijdig willen blijven, met name wanneer het minderjarigen en schrijnende gevallen betreft. Toen we een paar weken geleden over het jongetje Duncan hoorden, hebben we besloten – in nauwe afstemming en met goedkeuring van de moeder – actie te ondernemen, een brief naar de Spaanse kinderbescherming te sturen, met de betreffende advocaat te spreken en de politiek te benaderen om kamervragen te stellen (met dank aan Martijn van Helvert van het CDA voor een luisterend oor, en aan de vele andere fracties die de vragen mede wilden indienen: PvdA, SP, D66, GroenLinks en SGP).

Vorige week zijn de antwoorden van de regering op de kamervragen binnengekomen.  Kort gezegd zijn ze teleurstellend. Met nakind speelt met gekleurde balletjesme uit de volgende zinnen blijkt dat Nederland toch wel heel snel de handen aftrekt van officiële buitenlandse instanties, zelfs wanneer het om Nederlanders gaat:

Het is aan de bevoegde en gespecialiseerde instantie in Spanje om volledig in het belang van het betreffende kind te handelen en zich te buigen over de vraag of het in het belang van het kind is om zo spoedig mogelijk met zijn moeder herenigd te worden.” (…) De Spaanse kinderbescherming heeft in dergelijke gevallen dus de verantwoordelijkheid om de rechten van alle kinderen die woonachtig zijn in Spanje, ongeacht hun nationaliteit, te waarborgen. (…) De situatie van het betreffende kind ligt thans in handen van de bevoegde en gespecialiseerde Spaanse instantie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft de situatie en ontwikkelingen volgen en informeert daarover betrokken partijen.”

De SNBN ziet graag in sommige gevallen – zoals deze – een minder passieve houding  wanneer het om Nederlanders in het buitenland gaat, zelfs al zal dat schuring met een ander land opleveren. Wij herhalen hier onze wens, zoals ook verwoord in onze brief, dat Duncan op de kortst mogelijke termijn herenigd wordt met zijn moeder.

 1. Kamervragen opzegging bankrekeningen en brandbrief ING

Veel Nederlanders buiten Nederland zijn inmiddels of worden benaderd door hun Nederlandse bank met een brief waarin de teneur is: we willen u er eigenlijk niet meer bij hebben, soms gekoppeld met een dreiging van opzegging van de bankrekening.

Op suggestie van de SNBN hebben PvdA Kamerleden Lilianne Ploumen en Henk Nijboer – dank! – kort voor het reces kamervragen ingediend over het sluiten van bankrekeningen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Wij wachten op de antwoorden van de regering, en uiteraard zijn we ons sowieso al aan het bezinnen op vervolgstappen.

Maar, en dat liep deels door elkaar heen, tegelijkertijd heeft de ING haar Nederlandse rekeninghouders buiten de EU / EER aangeschreven met onder andere de volgende woorden:

“U bent al een tijd klant bij ons. Volgens onze gegevens woont u in xxx. U heeft waarschijnlijk goede redenen om uw rekening bij ons aan te houden. Maar in het algemeen is er bij gebruik van onze producten vanuit het buitenland een hoger risico op financieel misbruik. Bovendien vereist het van ons een hoge inspanning om dat risico goed te beheersen. Daarom vragen we onze klanten in het buitenland aan te geven waarom ze die Nederlandse rekening nog nodig hebben. We hopen dat u begrijpt dat wij dit doen om het betalingsverkeer zo veilig mogelijk te houden.

Uw band met Nederland
Geldt
één of meer van de onderstaande situaties voor u? En kunt u dat ook aantonen?

 1. U heeft een Nederlands paspoort of ID-kaart
 2. U woont wel in Nederland
 3. U werkt in Nederland
 4. U studeert in Nederland
 5. U bezit een huis in Nederland”

Ten eerste is het natuurlijk niet aan de ING of welk privaat bedrijf dan ook om eigenstandig een band met Nederland te bepalen. Ten tweede komt de SNBN expliciet ook op voor de vele onvrijwillige oud-Nederlanders, waar de Nationale Ombudsman in 2016 al een knalduidelijk rapport met aanbevelingen over heeft geschreven: het niet meer hebben van de Nederlandse nationaliteit hoeft absoluut niet te betekenen dat er geen ‘band’ meer met Nederland zou zijn – vaak is juist het omgekeerde het geval.

Het e-mail van de ING met betrekking tot buitenlandse klanten is respons_producten_buitenland@ing.nl.

Ook hier heeft de SNBN besloten in de pen te klimmen en een brandbrief naar de CEO van ING te sturen – wij wachten op een reactie [UPDATE 13-08-2019] . Lees hier de brief aan ING 26 juli 2019 (en uiteraard zelf verder verspreiden). We hebben begrepen dat het TV-programma Hart van Nederland hier eventueel aandacht aan wil besteden.

 1. Nieuw: WhatsApp dienst contactcenter Buitenlandse Zaken

In het buitenland woonachtig of reis / vakantie, en in de problemen gekomen? Via het telefoonnummer +31 247 247 247 kan het contactcenter van Buitenlandse Zaken gebeld worden, en via Twitter op @247BZ. Daarnaast kan sinds kort ook het contactcenter met WhatsApp bereikt worden: via het nummer +31 6 8238 7796 (let op: dit nummer werkt niet om te bellen, alleen voor WhatsApp).

Tip: volg zelf de actuele stand van zaken bij Buitenlandse Zaken via https://www.nederlandwereldwijd.nl/actueel.

 1. Opinie artikel: geef Nederlandse emigranten een waarschuwingspakket

Ongeveer een maand geleden heeft de SNBN een opinie artikel in Trouw geschreven, met als rode draad dat veel emigranten te zijner tijd in het buitenland op onverwachte problemen stuiten, die deels ondervangen zouden kunnen worden als men bij emigratie maar voldoende was geïnformeerd hierover. Naar ons inzicht ligt hier een taak voor de overheid:

“SNBN pleit voor een ‘emigratiewaarschuwingspakket’, af te geven bij en door elke gemeentelijke balie. Dit pakket zou de noodzakelijke informatie moeten bevatten die elke Nederlander bij vertrek zou moeten weten. Nog liever zien wij betere wetten, maar op deze manier kan al veel emigratieleed voorkomen worden.”

Het volledige opinie-artikel is hier te lezen.

 1. Regionaal Vertegenwoordigers: een snelgroeiend netwerk

Inmiddels hebben zich al meer dan zeventig Regionaal Vertegenwoordigers (RV’s) bij de SNBN aangesloten en daar zijn we ontzettend dankbaar voor!  De RV’s zijn de ogen en oren van de SNBN, en wanneer zij iets relevants zien of melden, gaat het bestuur ermee aan de slag. Daarnaast zorgen zij er voor dat ze zich in hun eigen land / regio bekendmaken als RV’er, o.a. door het jaarlijks organiseren van een lokale informele bijeenkomst. De lijst van RV’ers staat op de website van de SNBN en laat ons weten als je graag in contact komt met een van hen. RV’er Sebastian Wulff uit Los Angeles is de coördinator van alle RV’s.

Zoals hierboven al gezegd: meer Regionaal Vertegenwoordigers zijn nog zeer welkom, dus mail ons op info@snbn.nl als je interesse hebt!

 1. Nieuwe bankrekening voor donaties geopend!

Het is dan toch gelukt! Per 15 juni 2019 heeft de Stichting Nederlanders Buiten Nederland een eigen (ING) bankrekening: direct doneren kan via het Nederlandse bankrekeningnummer (IBAN)   NL38 ING B0006769548  t.n.v. Stichting Nederlanders Buiten Nederland (Olten, Zwitserland).

NIEUW: Vanaf nu kun je online doneren via allerlei manieren, gewoon via nederlandersbuitennederland.nl/doneren/.

Alle eerdere donaties zijn inmiddels op deze rekening gezet. Nogmaals bedankt donateurs! En voor degenen die nog niet hebben gedoneerd of nogmaals willen doneren: alvast bedankt, en graag het nieuwe rekeningnummer (IBAN) gebruiken: NL38 ING B0006769548.

Nu we een eigen bankrekening hebben, zullen we ook de eerste stappen gaan zetten richting aanvraag van de zogenaamde ANBI-status (voor het fiscaal voordelig schenken voor belastingplichtigen in Nederland). Daarnaast is de ANBI-status ook een soort keurmerk: de Belastingdienst geeft daarmee aan dat de organisatie aan allerlei voorwaarden voldoet voor wat betreft structuur, en (gebrek aan) winstoogmerk.

7. NLers in het VK: #DeniedMyVote ?

Hieronder een bericht van belangenorganisatie The3Million, dat we graag doorzetten! The3Million zet zich in voor alle EU burgers in het VK rondom de Brexit.

 “We gaan nog even naar de afgelopen Europese Parlementsverkiezingen. In een eerdere nieuwbrief hebben we al aangegeven dat er veel stemmen vanuit het buitenland verloren zijn gegaan. Vanuit het Verenigd Koninkrijk komen er berichten van meerdere duizenden EU-burgers die onwettig weggestuurd zijn bij het stembureau, van gemeenteraden die hun stembescheiden niet verwerkt hebben, of van EU-burgers die niet wisten dat er een extra formulier ingevuld moest worden. the3million is van plan om de Britse regering hierover aan te klagen. Meer informatie vind je hier: #DeniedMyVote

8. Een terugblik: wat hebben we tot nu toe bereikt/gedaan?

Op donderdag 18 april jl. hadden we onze aftrap als nieuwe belangenorganisatie in Nieuwspoort, Den Haag. Geflankeerd door politici van verschillende partijen hebben we ons uitgesproken om de belangen van de Nederlanders buiten Nederland zo goed mogelijk te behartigen. In de eropvolgende 3 maanden hebben we op dit vlak o.a. het volgende bereikt:

 • Een opinie-artikel in de Telegraaf, net voor de aftrap in Den Haag, waarin we onze bestaansreden uit de doeken doen.
 • Het lanceren van de zogenaamde “stemmen tracker“, waar stemmers vanuit het buitenland konden aangeven of hun stembiljet voor de Europese Verkiezingen van mei 2019 wel, niet of te laat was aangekomen. De stemmen tracker werd zowel door verschillende media als ook de politiek opgepakt: zie hier de ingediende kamervragen (VVD) en hier de antwoorden van de regering.
  Spoiler alert: bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen – en alle verkiezingen erna – gaan we de stemmen tracker uiteraard weer het leven inblazen, net zolang totdat deze niet meer nodig is.
 • Samen met onze nieuwe partner en radiomaker Grenzeloos Ondernemen hebben we het allereerste radio-debat opgezet tussen EP-kandidaten die zélf in het buitenland wonen. Eén van deze kandidaten, Lara Wolters van de PvdA, heeft het gehaald en zit nu in het Europees Parlement.
  Spoiler alert: dit soort debatten met deze formule gaan we uiteraard vaker organiseren.
 • Het hierboven al genoemde opinie-artikel in Trouw “Nederlandse emigranten hebben een waarschuwingspakket nodig”
 • Naar aanleiding van maandenlange bezorgde geluiden van NLers buiten NL hebben we de politiek getipt om kamervragen in te dienen over de per 1 januari jl. afgeschafte toepassing van de loonheffingskorting (VVD en D66 samen). De antwoorden op deze kamervragen zijn op 11 juli binnengekomen en hier te downloaden. Als gevraagde reactie laat de Vereniging Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) weten dat de antwoorden van staatssecretaris Snel duidelijk maken dat het eigenlijke probleem gelegen ligt in de Regeling Kwalificerende Buitenlandse Belastinglicht. Deze sluit sinds 2015 alle Nederlands belastingplichtigen buiten de “landengroep” en velen daarbinnen uit van belastingvoordelen zoals heffingskortingen en aftrekposten. De VBNGB houdt zich al enkele jaren met deze maatregel bezig, zowel inhoudelijk als wat de uitvoering betreft. Zie de website van de VBNGB voor meer informatie.
 • Zie hierboven punt 1, de zeer breed onderschreven kamervragen inzake het jongetje Duncan.
 • Zie hierboven punt 2, de Kamervragen over de sluiting van bankrekeningen voor NLers buiten de EU / EER en de brandbrief richting de ING.
 • Een goed bezochte presentatie bij de lokale Nederlandse gemeenschap in Atlanta (dank aan Cor en de anderen!) om over lopende issues te spreken, evenals een fijn gesprek met nieuw Consul-Generaal Ard van der Vorst.
 • Onze grote “steunen en toeverlaten”: de Regionaal Vertegenwoordigers en daarnaast driewerf hoera voor Paul Munsell en Kris von Habsburg, experts in het nationaliteitsrecht en bereid om iedereen met vragen op dit terrein te helpen! Dank Paul en Kris!!

Het is duidelijk: de SNBN is hard bezig om de belangen van NLers buiten NL zo effectief mogelijk te behartigen. Duidelijk is ook dat de weg die voor ons ligt, nog lang is. Om dit vrijwilligerswerk in de toekomst nog beter, gestroomlijnder, effectiever en creatiever te kunnen doen, vragen om nog meer vrijwilligers en natuurlijk ook om donaties. Hoe meer donaties, hoe meer wij kunnen doen!

9. Oproep AOW experts

Uit onder andere de vragen en antwoorden rondom de afschaffing van de toepassing op de loonheffingskorting blijkt wel weer hoe ingewikkeld ‘AOW-perikelen’ zijn. Wij werken graag en goed samen met de Vereniging Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB) en zoeken daarnaast nog vrijwilligers die zelf – vergelijkbaar met de eerder genoemde nationaliteitenexperts Kris en Paul – zich willen inzetten om met name Nederlanders buiten de EU/EER te ondersteunen met het beantwoorden van hun vragen op dit terrein. Interesse? Mail ons dan op info@snbn.nl!

Tot zover deze veel-nieuwsbrief! Vergeet ons niet te ‘liken’ op Facebook, te volgen op Twitter of via LinkedIn!