Veelgestelde vragen

Als Stichting Nederlanders Buiten Nederland ontvangen we veel vragen over onze drijfveren, werkwijze, bestuurssamenstelling en onze standpunten. We proberen zo goed mogelijk antwoord te geven op alle veelgestelde vragen (FAQ) over SNBN. Staat jouw vraag er niet bij, neem even contact met ons op!

1. Waarom is de SNBN nodig en wat maakt de SNBN zo uniek?

De SNBN komt voort uit een al jarenlange strijd voor de belangen van de Nederlanders die in het buitenland woonden. De ervaring van de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat regeringen plotsklaps standpunten kunnen innemen die volledig haaks staan op wat de regering ervóór heeft gezegd. Het bestaan van een belangenorganisatie die deels als waakhond, deels als overlegpartner, deels als lobbyist richting de regering optreedt, is daarom nodig.

Het unieke van de SNBN is de bestuurssamenstelling en de wijze van opereren. Het bestuur van de SNBN bestaat uit elf onbezoldigde personen, ondersteund doormeerdere vrijwilligers. Negen van de elf bestuursleden zijn lid van een politieke partij, te weten VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS en FvD.

De SNBN is zelf volledig politiek-neutraal, maar heeft door deze constructie wel snel toegang tot de juiste politieke kanalen die nodig zijn voor een effectieve belangenbehartiging. Inmiddels zijn alle bestuursleden die lid zijn van een politieke partij geïntroduceerd bij de Tweede Kamerfractie van ‘hun’ partij. Politieke partijen hebben echter geen zeggenschap over de stichting.

2. Sinds wanneer bestaat het idee al om deze stichting op te richten?

Het idee voor een Nederlandse belangenorganisatie stamt uit 2014. Toen verscheen het politieke manifest Kapitale Connecties, mede op basis van ervaringen van vergelijkbare belangenorganisaties in andere West-Europese landen.

Stap voor stap – vaak onderbroken om nieuwe maatregelen tegen de Nederlanders buiten Nederland te bevechten – is hier de afgelopen jaren naar toegewerkt.

3. Wat zijn jullie plannen?

Stichting Nederlanders buiten Nederland zal in verschillende capaciteiten optreden: onder andere als waakhond, als lobbyist, als overlegpartner, als enquêteur en als vraagbaak. Alhoewel per functie verschillende concrete plannen in de maak zijn (in nieuwsbrieven zullen we hierover meer vertellen), staan we open voor suggesties.

Alle activiteiten van de SNBN hebben uiteraard het doel om Nederlanders buiten Nederland zo goed mogelijk op de kaart te zetten en te houden, en hun belangen in de breedst mogelijke zin te vertegenwoordigen.

Voor het aanmelden van de nieuwsbrief kun je je hier aanmelden: info@snbn.nl.

4. Met wie gaan jullie samenwerken?

Stichting Nederlanders buiten Nederland staat open tot samenwerking met iedereen en alle organisaties die op de een of andere manier relevant zijn voor het bereiken van het ultieme doel: het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de Nederlanders buiten Nederland.

5. Wat kunnen jullie voor de Nederlandse verenigingen betekenen?

De SNBN kan op verschillende manieren Nederlandse verenigingen en clubs helpen, onder andere door de juiste contacten richting de politiek te faciliteren, klachten, ideeën en zorgen over te brengen, en individuele leden van Nederlandse verenigingen in contact te brengen met degenen of organisaties die hen (ook) kunnen helpen.

6. Onze Nederlandse vereniging is niet benaderd. Waarom niet?

Op basis van het internet hebben we een zo volledig mogelijke lijst gemaakt van alle Nederlandse verenigingen en clubs wereldwijd; dit blijft mensenwerk en het kan zijn dat we er in het proces per ongeluk een hebben overgeslagen of vergeten.

De SNBN werkt niet op basis van een ‘koepelstructuur’ of formele partnerschappen – informeel zien we iedereen als partners: waar het om gaat is dat we wanneer het relevant is, goed en snel kunnen samenwerken. Hier zit geen enkele hiërarchie in.

Mail ons op info@snbn.nl en we voegen je graag toe!

7. Waarom een stichting en geen vereniging? Van een stichting kun je geen lid worden.

Het is een algemeen maatschappelijk gegeven dat ‘we’ niet meer zo snel lid worden van een vereniging in deze tijd.

Dat wil niet zeggen dat betrokkenheid niet meer bestaat – alleen uit deze zich op andere wijzen, zoals vrijwilligerswerk, ondertekening van petities en donaties. Daar past een stichting beter bij.

8. Hoezo vertegenwoordigen jullie de Nederlanders buiten Nederland als je geen leden hebt?

Naast de Stichting Nederlanders buiten Nederland zijn er meer organisaties actief die zich op de een of andere manier inzetten voor Nederlandse paspoorthouders die in het buitenland wonen; verreweg de meeste hiervan zijn geen vereniging.

Het is de combinatie van samenwerking en de eigen unieke structuur van de SNBN die ervoor zorgt dat de SNBN op eigen wijze de belangen van de Nederlanders buiten Nederland (mede) kan behartigen.

9. Waarom is het bestuur zo groot en waarom zijn sommige partijen niet in het bestuur vertegenwoordigd?

De statuten voorzien niet in een maximum aantal bestuursleden, wel in een minimum (3). Om zo effectief mogelijk te zijn, zonder te vervallen in een Poolse landdag, is geprobeerd een zo goed mogelijke samenstelling te krijgen in het bestuur op basis van het politieke landschap in Den Haag.

Het spreekt vanzelf dat dit dus in de toekomst kan veranderen.

In tegenstelling tot alle andere politieke partijen kent de PVV geen leden, dus het is onmogelijk om leden in het buitenland te vinden.

10. Waar halen jullie je financiering vandaan?

Een stichting kent geen leden, dus ook geen betalende leden. Bovendien bestaat de organisatie volledig uit vrijwilligers: niemand wordt hier persoonlijk financieel beter van.

Dit betekent dat we zullen gaan fondsenwerven om activiteiten te kunnen financieren, onder andere bij bedrijven, bij de overheid en individuen.

Geïnteresseerden die willen meedenken over fondsenwerving of andere activiteiten van de SNBN worden gevraagd zich te melden door een mail te sturen naar info@snbn.nl !

11. Kunnen jullie nog praktische ondersteuning gebruiken?

Zeker! Elke hulp, in welke vorm dan ook, is heel erg welkom. Het kan gaan om ondersteuning bij fondsenwerving, een simpele suggestie om deze of gene te benaderen, een regionaal vertegenwoordiger te worden, een stukje te schrijven voor de website en ga zo maar door.

De SNBN staat open voor elk soort ondersteuning. Neem dan even contact met ons op.

12. Komen jullie langs om presentaties te geven en gesprekken aan te gaan?

Zonder geregeld contact met de Nederlanders buiten Nederland en de benodigde input kan de SNBN haar werk niet goed uitvoeren.

De bestuursleden zullen dan ook op verschillende manieren activiteiten ontwikkelen om met Nederlanders buiten Nederland in contact te komen, bijvoorbeeld door presentaties te geven waar het kan en thuisdiners te organiseren.

Daarnaast werkt de SNBN sowieso al met veel vrijwilligers en hebben we een systeem van regionale vertegenwoordigers.

Al deze elementen samen zullen de inhoudelijke ‘back bone’ van de SNBN vormen.

13. Samenwerking met Stichting Goed

Zowel Stichting GOED Grenzeloos Onder Een Dak (www.stichtinggoed.nl) en SNBN, de Stichting Nederlanders buiten Nederland (www.snbn.nl) zijn belangenorganisaties voor Nederlanders in het buitenland. Oprichters van beide organisaties hebben eind 2018 overlegd over samengaan en samenwerkingsmogelijkheden.

Gezien het verschil in werkwijze, structuur en organisatie alsmede het verschil in politieke betrokkenheid van de besturen van beide organisaties is een samengaan op dit moment niet aan de orde. Er is echter wel een gemeenschappelijk belang om de stem van de ruim één miljoen Nederlandse staatsburgers in het buitenland te laten horen. De stichtingen hechten er dan ook groot belang aan, regelmatig informatie en ideeën met elkaar uit te wisselen en samen te werken daar waar dat mogelijk en zinvol is.

14. Waarom willen jullie invloed uitoefen op Nederlandse wetten als je zelf in het buitenland woont?

De Nederlandse wetgever blijft wetten maken die direct of indirect ook van toepassing zijn op Nederlanders die buiten Nederland wonen – een goed voorbeeld is de wet betreffende openstelling van dubbele nationaliteit voor Nederlanders in het VK, in het geval van een ‘harde Brexit’.

In verband met deze impact stellen wij ons op het standpunt dat wij alert moeten zijn op zowel bestaande als toekomstige wetten, en onze invloed moeten aanwenden wanneer dit in het belang is van de Nederlanders die in het buitenland wonen. Eenzelfde redenering geldt voor het stemmen vanuit het buitenland: deze moet (beter) gefaciliteerd worden, zodat vanuit het buitenland echt kan worden meegestemd over wetten die ons in het buitenland ook aangaan.

15. Hoe kan ik zelf vanuit het buitenland stemmen?

De overheid regelt het stemmen vanuit het buitenland, maar je moet je wel (eenmalig) registreren: dit gaat via www.stemmenvanuithetbuitenland.nl

Copyright 2019 - Stichting Nederlanders Buiten Nederland | Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Website: Digitaal Design