abn amro kantoorKoning Willem-Alexander, in de kersttoespraak 2019: “Een beetje afstand helpt om de dingen in perspectief te zien. Veel landgenoten die in het buitenland wonen, ontdekken met terugwerkende kracht hoe goed ons land is georganiseerd.” – Een gezond en gelukkig 2020 iedereen!

We beginnen de eerste nieuwsbrief van het jaar met een oproep: we zoeken per direct ‘ABN-getroffenen’ – zie het bericht hieronder. Daarnaast hebben we o.a. een update over de Brexit noodwet, een ingezonden video over dubbele nationaliteit, delen we goed nieuws over het consulaat in Atlanta en vertellen we over een ongelukkige internationale rijbewijskwestie.

1) (!) Oproep: gedupeerden ABN AMRO
2) Korte terugblik 2019
3) Uitbreiding consulaat Atlanta met paspoortuitgifte
4) Omwisselen van Nederlandse rijbewijzen naar lokaal rijbewijs
5) Noodwetsvoorstel Brexit, behandeling Eerste Kamer
6) Ingezonden video dubbele nationaliteit: Paspoort-afpak-terreur
7) Dubbele zorgkosten in het buitenland (in bijzonder: Nederland-Denemarken)
8) Meer consulair nieuws
9) Per januari ingevoerd: bescheiden betaling bij nationaliteitsvragen aan experts Kris en Paul


(!) Oproep: gedupeerden ABN AMRO

De Stichting Nederlanders buiten Nederland roept iedereen op die buiten de EU woont en door de ABN is aangeschreven dat zijn/haar bankrekening zal worden opgeheven (of dat is al gebeurd in de afgelopen jaren) om in contact met ons te komen via info@snbn.nl, Facebook, Twitter of LinkedIn. Graag wel in bezit van de betreffende schriftelijke mededeling van de ABN.

Al eerder hebben we met de ING gecorrespondeerd, maar waar de ING ‘enkel’ eenzijdig bankrekeningen opzegt van oud-Nederlanders buiten de EU (ook al onacceptabel), gaat de ABN nog een stapje verder ook door de bankrekeningen van ‘huidige’ Nederlanders buiten de EU op te heffen.

Afgelopen week schreef Trouw:

“Bij ABN Amro is geen plaats meer voor klanten die niet in Europa wonen. De bank heft de laatste rekeningen van de 15.000 klanten buiten de Europese Economische Ruimte (EER), een zone die het overgrote deel van Europa ­bestrijkt, begin dit jaar op. (…)

ABN Amro ontvangt nog altijd klachten van de in het buitenland woonachtige klanten, die hun gedwongen vertrek zo veel mogelijk proberen te dwarsbomen. Het gaat vooral om Nederlanders die hun betaalrekening na hun emigratie aanhielden, bijvoorbeeld voor het storten van pensioengeld en AOW, en betalingen in Nederland via internetbankieren. (…)

Klanten uit onder meer Thailand en Nieuw-Zeeland beklaagden zich bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) en stellen dat de bank de relatie niet mag beëindigen op basis van de vermelde redenen. (…)

Maar Kifid oor­deelde vorig jaar anders. Van de bank kan niet worden verwacht dat zij onevenredige kosten maakt of risico’s neemt om een betaalrekening voor een consument buiten de EER voort te zetten, stelt de geschillencommissie.”

Het volledige artikel is hier te lezen.

Graag deze ABN oproep verspreiden en delen!

En ter afsluiting: tijdens een overleg vorige maand zei de minister van Buitenlandse zaken het volgende:

“De heer Sjoerdsma vroeg specifiek naar de problemen die Nederlanders in het buitenland hebben met het openen of zelfs openhouden van hun bankrekening. Collega Hoekstra heeft deze vraag recent ook gehad en gaat daarover in gesprek met de banken.”

De SNBN heeft al enkele keren aan het ministerie van Financiën om concretere informatie hierover gevraagd (is dit overleg al gepland? Zo ja, wanneer?) maar tot nu toe geen enkele reactie, iets wat heel ongebruikelijk is. Wij blijven uiteraard navragen.

Korte terugblik 2019

Terugkijkend hebben we als Stichting Nederlanders buiten Nederland in de afgelopen 9 maanden al veel bereikt:

 • ten eerste, natuurlijk, het opzetten van de SNBN afgelopen april in Nieuwspoort, met wereldwijd vertakkingen en connecties
 • meerdere malen de pers gehaald
 • meerdere malen het politieke debat aangezwengeld en/of beïnvloed over zaken die ons in het buitenland aangaan, zoals bankrekeningen, Brexit, AOW, DigiD en internationale voogdij
 • achter de schermen contact met verschillende politieke partijen, hen bijpraten over zaken die spelen
 • een nieuwe folder, waarvan de eerste door de minister-president in ontvangst genomen

Kortom: we staan.

In 2020 zullen we ons o.a. gaan richten op de nieuwe issues, opvolging van lopende dossiers, enkele nieuwe concrete acties (in voorbereiding), natuurlijk de verplichte administratie (openbaring jaarstukken), hopelijk de toekenning van de ANBI status (zodat vanuit Nederland fiscaal vriendelijk gedoneerd kan worden) en nog meer bekendheid genereren onder de Nederlanders buiten NL.

Onze grote dank aan al die Regionale Vertegenwoordigers die zich vrijwillig inspannen voor de mede-Nederlanders aan het buitenland, zij zijn van groot belang voor  de vertakkingen en werkzaamheden verspreid over de wereld.  Ook interesse om Regionaal Vertegenwoordiger te worden, of vragen hierover? Mail ons op info@snbn.nl !

Tot slot onze oprechte waardering voor al die donateurs die in de afgelopen maanden de SNBN hebben ontdekt, erkend en gesteund: wij zijn allen vrijwilligers, maar het runnen van een organisatie gaat niet zonder kosten. Dank!

Twan, Onno, Bas, Eelco, Catharina, Hent, Jan, Carole, Bernard, Stefan en Simon.

Uitbreiding consulaat Atlanta met paspoortuitgifte

Goed nieuws voor onze Nederlanders in de VS! Bij het consulaat-generaal in Atlanta wordt “geïnvesteerd in consulaire aanwezigheid” – hetgeen te begrijpen valt als uitbreiding met paspoortuitgifte, zie ook dit artikel Dutch Consulate to Offer Consulate Services. Dit moet medio 2020 een feit zijn. Wij zijn hier erg blij mee, want hebben hier al langer op zitten hameren.

Omwisselen van Nederlandse rijbewijzen naar lokaal rijbewijs

Onlangs werden we benaderd door iemand die in Frankrijk woont en geprobeerd heeft het Nederlandse rijbewijs om te wisselen voor een Frans rijbewijs (als je langere tijd in Frankrijk woont, ben je namelijk verplicht om een lokaal rijbewijs te verkrijgen, hetzij door omwisseling, hetzij door het gewoon halen van een nieuw rijbewijs).

Deze omwisseling werd afgewezen door de Franse overheid, omdat het Nederlandse rijbewijs al eens éerder was omgewisseld, namelijk voor een Indonesisch rijbewijs (en daarmee heeft Frankrijk geen ‘omwisselingsovereenkomst’). Nu was die eerdere omwisseling  al decennia geleden, maar evengoed levert dat een aantekening op bij je Nederlandse rijbewijs, die blijkbaar altijd blijft staan.

Dat klinkt niet helemaal fair. Na decennia in Nederland te hebben gereden, waarom wordt zo’n aantekening dan niet na verloop van tijd weggehaald? Waarom word je niet geïnformeerd dat bij een verhuizing naar een ander land dit tot problemen kan leiden?

De verantwoordelijke organisatie voor dit alles is de RDW, dus hebben we de RDW aangeschreven. Deze Brief aan de RDW is hier te downloaden (geanonimiseerde versie) en zodra we een reactie krijgen, laten we het weten. UPDATE: de reactie van de RDW is hier te downloaden. In het kort is het antwoord op al onze verzoeken: neen. 

Ondertussen zijn we benieuwd: is iemand iets vergelijkbaars overkomen, of wil er iemand een ander ‘internationaal rijbewijs’-verhaal kwijt? Graag in de comments hieronder (dan kan iedereen het lezen), via onze Facebook pagina of privé via info@snbn.nl.

[Overigens is rijbewijs omwisselen in Frankrijk sowieso geen sinecure, en de overheid heeft dat ook gesignaleerd – zie hier voor meer concrete informatie.]

Noodwetsvoorstel Brexit, behandeling Eerste Kamer

Nu het al eerder besproken wetsvoorstel door de Tweede Kamer is (en de Brexit onontkoombaar lijkt) zal het binnenkort in de Eerste Kamer worden besproken. In principe staat de plenaire behandeling gepland voor dinsdag 21 januari, te volgen via de live stream. Het tijdstip is nog niet bekend; houd hiervoor de website in de gaten. Wij zullen het ook posten zodra het duidelijk is.

Ingezonden video dubbele nationaliteit: Paspoort-afpak-terreur

Nederlander Danno Lahr uit Colorado vertelde ons dat hij de Brexit-discussie heeft gevolgd en – zoals bijna alle Nederlanders buiten Nederland – hoopt dat dit de opmaat is naar een bredere openstelling van dubbele nationaliteit wereldwijd. Naar aanleiding van het debat heeft hij ook een videootje gemaakt (getiteld “Paspoort-afpak-terreur”). Voor later dit jaar staat nog een ludieke actie gepland; stay tuned.

Dubbele zorgkosten in het buitenland (in bijzonder: Nederland-Denemarken)

Het kan gebeuren dat Nederlanders in het buitenland dubbele belasting betalen over zorgkosten (zowel in Nederland als in het woonland); dit is natuurlijk uitermate frustrerend. De Vereniging Belangenbehartiging voor Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB), waarmee we in goed contact staan, heeft zich al eerder in dit dossier vastgebeten.

Naar aanleiding van eerdere vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport – in bijzonder over de relatie tussen Nederland en Denemarken – heeft de Minister voor Medische Zorg en Sport (dhr. Bruno Bruins) vorige maand een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Het is een nogal technisch geschreven brief, waarvan de strekking luidt dat er nu eenmaal botsingen van systemen kunnen voorkomen waar eigenlijk niet veel aan te doen zou zijn (“Hieruit blijkt dat er een bepaalde discoördinatie is tussen de sociale zekerheidsverordening en de bilaterale belastingverdragen die tussen lidstaten van toepassing zijn.”) – oftewel, dit kan zich bij andere landen ook voordoen.

De brief is hier te downloaden en hier op de website van de VBNGB te zien. Specialist Jan de Voogd reageert hierop: “Je zou echter mogen verwachten dat een zwaarwegend probleem als deze discoördinatieproblematiek, die tienduizenden verdragsgerechtigde gepensioneerden en hun gezinsleden raakt, nadat het geschetst is leidt tot ten minste onderzoek van de mogelijke oplossingen. Vooralsnog wordt door de minister niet meer gesteld dan: laat de woonstaat het maar oplossen als het dat zou willen doen.”

Een en ander klinkt inderdaad nogal gemakkelijk van overheidszijde. Vanuit de SNBN hebben we contact gezocht met de VBNGB of we een gezamenlijke actie kunnen opstarten.

Meer consulair nieuws

Naast het goede nieuws over Atlanta is er in december nog veel ander consulair nieuws naar buiten gekomen, al dan niet in de vorm van een overleg in de Tweede Kamer. Het is te veel om dit allemaal hier te beschrijven, maar hierbij puntsgewijs de belangrijkste zaken die ons zijn opgevallen:

  1. Overige postenversterkingen
   In de brief van 15 december jl. van de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer (hier te downloaden) wordt toegelicht hoe ook enkele andere ‘posten’ versterkt worden, hoewel nog niet precies duidelijk hoe. Dit gaat bijvoorbeeld om die in Amman, Beijing, Rabat en Tirana, met nieuwe ambassades in Jerevan (Armenië), Niamey (Niger) en Ouagadougou (Burkina Faso). Postenversterkingen zijn met name het gevolg van moties van Sjoerdsma (D66) en Koopmans (VVD). Zie ook het persbericht van Buitenlandse zelf hier.

 

 • De Staat van het Consulaire, en aansluitend overleg over consulaire dienstverlening
  Op 2 december jl. presenteerde de minister van Buitenlandse Zaken de Staat van het Consulaire 2019 – het voorlopig verslag is hier te lezen en de Staat van het Consulaire is hier te downloaden (aan te raden om te lezen).
  Tijdens dit overleg houdt de minister o.a. vast aan het begrip ‘klanten’ wanneer medeburgers in het buitenland betreft, belooft hij nadere informatie te geven over hoe Frankrijk haar burgers bij wetsprocessen betrekt (zie hierover ook deze betreffende pagina’s uit het politieke manifest Kapitale Connecties (Eelco Keij, 2014)), en zegt de minister toe cijfers over de opkomst bij de stembureaus op de ambassades bij de afgelopen verkiezingen van het Europees Parlement, toe te zenden.

 

 

 • Kamerbrief en resultaten onderzoek naar verbetering van aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten
  In deze regeringsbrief aan de Tweede Kamer (10 december jl.) vinden op basis van onderzoek een interessante afwegingen plaats, waaronder het splitsen van het moment van aanvraag van reisdocumenten (bijv. paspoort) en de opname van de biometrie en identificatie. Oftewel, dat je vingerafdruk en gezichtsopname al veel eerder – misschien al wel jaren – afgegeven kan worden, afhankelijk van het vervolgonderzoek of deze dan nog bruikbaar zijn. Ook wordt gekeken of de aanvraag zelf dan niet meer in persoon hoeft, maar gedigitaliseerd kan worden – zoals bijv. nu in Finland, Groot-Brittannië en Estland al mogelijk is (een test hiervoor loopt al in Bern, Zwitserland, met de intentie om deze bij goed resultaat wereldwijd uit te rollen). Bovendien wordt verkend of een aanvraag in persoon eventueel ook bij vertegenwoordigingen van andere landen plaats zou kunnen vinden wanneer Nederland ter plaatse geen consulaire balie heeft.
  Tot slot wordt serieus gekeken naar live enrollment: “het ter plaatse, aan de balie, afnemen van biometrische gegevens (gezichtsopname, vingerafdrukken en handtekening) van de aanvrager met fotoapparatuur. Dit voorkomt dus een gang naar de fotograaf.”
  Meer informatie over deze punten wordt in juni 2020 verwacht.

 

 

 • Consulair team uit Miami bezoekt Houston 3-4 maart a.s.
  Op de website https://www.nederlandwereldwijd.nl/actueel/nieuws is prima te volgen welke mobiele consulaire teams waar bezoeken en wanneer. Zelf zal de SNBN alerts blijven uitzenden hierover, maar de expliciete tip is om deze website en het nieuws zelf  ook in de gaten te houden.

 

Op 3 en 4 maart zal het consulaire team uit Miami in Houston neerstrijken, zodat Nederlanders ter plaatse een Nederlands paspoort of ID kaart kunnen aanvragen. De aanvraag dient voor 20 februari a.s. verstuurd te zijn – zie hier voor meer informatie.

[En: volgens de Facebook groep Dutch in Seattle zal in de week van 20 april het pop-up consulaat daar met het mobiele paspoort station langskomen — e.e.a. nog niet bevestigd.]

 Het is de SNBN opgevallen dat bij de overleggen met de minister van Buitenlandse Zaken – toch een goede gelegenheid om wat extra (in)formele vragen te stellen en een inhoudelijk debat te voeren – veel politieke partijen verstek laten gaan. Bij de afgelopen meetings waren enkel D66, VVD en (deels) GroenLinks aanwezig. Vanuit de SNBN gaan wij daar politieke partijen op wijzen.

Per januari ingevoerd: bescheiden betaling bij nationaliteitsvragen aan experts Kris en Paul

Onze nationaliteitsexperts Kris en Paul, die al geruime tijd op vrijwillige basis allerlei vragen beantwoorden op het gebied van nationaliteit (bijvoorbeeld via onze SNBN website of via de Facebook groep ‘Netherlands/Dutch Nationality Law Changes 2010 & Latent Dutch‘, worden zodanig overstelpt door vragen dat ze noodgedwongen een soort van ‘zeef’ moeten invoeren.

Het valt op dat lang niet iedereen eerst de al uitgeschreven informatie leest alvorens een vraag te stellen en dit kost iedereen onnodige tijd en moeite. Bovendien gaat het ook ten koste van degenen die vragen hebben die echt wat uitzoekwerk nodig hebben. De SNBN begrijpt hun overwegingen.

Deze ‘zeefwerking’ bestaat er uit dat vanaf deze maand een bescheiden bijdrage gevraagd gaat worden: elke eerste vraag kost €10, elke vervolgvraag €7.

Inmiddels is een stevig informatiepakket geordend en online gezet op de SNBN website, zodat daarmee hopelijk al veel mensen kunnen worden geholpen. Deze informatie kan hier (gratis) geraadpleegd worden.

Let op: Paul en Kris doen dit om mensen te kunnen helpen voor zover ze kunnen (zeker niet om er financieel beter van te worden) – ze zijn weliswaar expert, maar ze zijn geen advocaat. Belangrijk: de SNBN krijgt geen enkel percentage of anderszins een bijdrage via deze nieuwe constructie.

Donaties

Ten eerste: veel dank aan alle donateurs tot nu toe! Bij sommigen hebben we helaas geen emailadres kunnen vinden, dus kunnen we hen niet persoonlijk bedanken – dat doen we alsnog graag!

De SNBN bestaat enkel uit onbetaalde vrijwilligers. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met lopende en plotselinge kosten, zoals het bijhouden van de website, het versturen van een nieuwsbrief als deze en benodigde materiaalkosten (alle reizen die bestuursleden maken, vergoeden zij uit eigen zak).

Kortom, wij zijn en blijven afhankelijk van donaties, klein en groot. Alles wordt gewaardeerd en via deze link kan gedoneerd worden. Nogmaals bedankt!

Reageren? Graag! Gebruik wel even je echte naam en emailadres (die wordt niet gepubliceerd). Wij behouden ons het recht voor om onfatsoenlijke reacties te verwijderen.