Vandaag heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in de zaak ‘Tjebbes’ uitspraak gedaan: regering, advocaten, getroffenen en ook wij als belangenorganisatie zaten er reikhalzend naar uit te kijken, want de kans zat er in dat de Nederlandse wetgeving op sommige delen in strijd zou blijken met het EU-recht.

Dat blijkt inderdaad het geval. De Rijkswet op het Nederlanderschap bepaalt dat je automatisch je Nederlandse nationaliteit verliest als je langer dan tien jaar buiten Nederland of de EU woont en je ook de nationaliteit van een ander land hebt. Vandaag heeft de rechter bepaald dat dit automatische verlies van het Nederlanderschap (door ons alsnederlandse paspoorten op atlas juridische valstrik gekwalificeerd, omdat de meesten het niet wisten of redelijkerwijs hadden kunnen weten) in deze zaak in strijd is met het Europees recht.

Als gevolg hiervan moet de Minister van Buitenlandse Zaken in individuele gevallen bekijken of dit verlies van het Nederlanderschap, en daarmee ook het verlies van hun burgerschap van de Europese Unie (EU), “uit het oogpunt van EU-recht” onevenredig is. Indien ja, dan moeten zij met terugwerkende kracht weer Nederlander kunnen worden. In het zaak Tjebbes moet het Ministerie dit binnen vier maanden kunnen duiden.

Zie hier de volledige uitspraak.

‘Goed nieuws voor (oud)-Nederlanders in het buitenland’

Zowel de advocatenkantoren Everaert Advocaten Immigration Lawyers (Amsterdam) als (Mynta) hebben er al berichten aan gewijd (zie hier en hier). Zo stelt het kantoor Mynta:

“De Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN), waarin is geregeld wie Nederlander is, moet voortaan met een meer menselijke maat worden toegepast. Dat is goed nieuws voor (oud-)Nederlanders in het buitenland, die de strenge RWN al jaren als een keurslijf ervaren. Zij kunnen vanaf vandaag toch een Nederlands paspoort gaan aanvragen. De bevoegde autoriteit zal dan moeten beoordelen of het verlies van de Nederlandse nationaliteit jegens hen mogelijk onevenredig was. Als dat inderdaad zo was, dan moeten de oud-Nederlanders met terugwerkende kracht worden beschouwd als Nederlanders, die nooit hun nationaliteit verloren. Zij komen dan in aanmerking voor een nieuw paspoort.”

Voor Nederlanders die door tijdsverloop hun Nederlandse nationaliteit zijn kwijtgeraakt, geldt dat zij de mogelijkheid moeten krijgen om de evenredigheid daarvan alsnog te laten toetsen. Dat kan door een paspoort aan te vragen, zo oordeelt de Raad van State. Aan de hand van een afweging van individuele omstandigheden moet de autoriteit die een paspoort kan afgeven, alsnog beoordelen of het verlies van het Nederlanderschap destijds onevenredig is geweest. Blijkt dit het geval, dan moet de betrokkene tóch als Nederlander worden aangemerkt.”

Wat gaat er nu gebeuren?

Natuurlijk moet de uitspraak qua duiding nog verder worden bestudeerd. Maar de tendens is duidelijk, en de rechter heeft gesproken.

Als SNBN roepen wij de regering op om niet opnieuw met een halfzacht compromis te komen, maar deze uitspraak als een kans te zien om de nationaliteitswetgeving zodanig te herzien, dat deze daadwerkelijk gemoderniseerd wordt naar de 21e eeuw en in in de lijn komt te liggen van de meeste Europese landen om ons heen – zoals Noorwegen, België, Frankrijk, Italië en Duitsland. Of dit nog in een wetsvoorstel gedurende dit jaar kan gebeuren, zo net voor de Tweede Kamerverkiezingen, zal de vraag zijn, maar in ieder geval zal het volgende regeringsakkoord hiervoor een uitgelezen mogelijkheid bieden.

Dit hebben wij vandaag ook aan Trouw laten weten:

“Volgens Eelco Keij, voorzitter van de Stichting Nederlanders buiten Nederland, hebben duizenden oud-Nederlanders te maken gehad met het onvrijwillig verlies van hun paspoort. De stichting noemt de beslissing van de Raad van State een positieve stap die hoort bij de realiteit van nu met veel gemengde gezinnen en Nederlanders die overal ter wereld wonen en ook weer terugkeren.”

Heeft u uw Nederlanderschap ooit automatisch verloren en zou u dit getoetst willen zien om dit terug te krijgen? Laat het ons weten!

Samen staan we sterker. Graag horen we van degenen die deze “toetsingsmogelijkheid” serieus zouden willen overwegen (door een paspoort aan te vragen). We gaan een lijst maken van degenen die dit zouden willen doen, zodat we een betere inschatting kunnen maken over hoeveel getroffenen we het hebben (we vermoeden duizenden, maar wellicht zal niet iedereen de aanvraag voor een nieuw paspoort in willen zetten).

Mail ons op info@snbn.nl!

SAVE THE DATE
Op maandag 13 april en woensdag 15 april zal de Stichting Nederlanders buiten Nederland (SNBN) samen met advocatenkantoor Everaert Advocaten Immigration Lawyers uit Amsterdam een informatieavond over nationaliteitswetgeving en -politiek organiseren (maandagavond 13 april op het consulaat in New York en op woensdagavond 15 april op de ambassade in Washington). Vanuit de SNBN overwegen wij meer van dit soort informatieavonden te organiseren.

Nadere informatie volgt nog, maar noteer alvast datum & locatie!

Donaties
Dank aan iedereen die de SNBN al heeft ondersteund! Graag houden we iedereen op continue basis op de hoogte, vandaar dat we om steun blijven vragen. Onze elf bestuursleden – en tientallen Regionaal Vertegenwoordigers – over de gehele wereld werken pro bono voor de goede zaak, maar uiteraard hebben we wel praktische kosten. Kleine en grote donaties zijn dan ook zeer welkom en noodzakelijk. Geven kan tegenwoordig heel gemakkelijk.

 

Reageren? Graag! Gebruik wel even je echte naam en emailadres (die wordt niet gepubliceerd). Wij behouden ons het recht voor om onfatsoenlijke reacties te verwijderen.

Update 13-02-2019: We worden overspoeld met reacties, zodat we op dit moment nog geen persoonlijke reacties kunnen sturen. We vatten de antwoorden op de meest gestelde vragen hieronder samen:

–        De uitspraak gaat alleen maar in op de situatie van automatisch verlies van het Nederlanderschap door het verstrijken van de 10-jaren termijn, dus niet door het zelfstandig aannemen van een andere nationaliteit (waardoor ook automatisch verlies van het Nederlanderschap optreedt). Dat betekent dat deze uitspraak geen opening biedt om het Nederlanderschap te herkrijgen na verlies door het aannemen van een andere nationaliteit;

–        Het “toetsen”, waar de rechter naar verwijst in de uitspraak, vindt plaats door een nieuw Nederlands paspoort aan te vragen. Dit kan bij de dichtstbijzijnde ambassade of het dichtstbijzijnde consulaat gedaan worden, voorzover deze paspoorten afgeven;

–        Het is nog onduidelijk voor welke gevallen het terugkrijgen van het Nederlanderschap wel/niet zal gelden (binnen de groep van de “10-jaren termijn”); vooralsnog raden we iedereen aan te wachten met het aanvragen van een nieuw Nederlands paspoort totdat het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gereageerd in deze “zaak Tjebbes” (de rechter heeft daarvoor 4 maanden gegeven);

–        Zodra meer duidelijkheid is over de zienswijze en redering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zullen wij hierover berichten via nieuwsbrieven en social media. In de tussentijd zullen wij met advocatenkantoren om de tafel gaan zitten om te kijken wat de best mogelijke stappen zijn voor degenen die het Nederlanderschap hebben verloren door het verlopen van de 10-jaren termijn;

–        Wat ook de zienswijze van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal zijn: wij zullen als SNBN druk blijven zetten op politieke partijen om dubbele nationaliteit in zijn algemeenheid toe te laten, dus niet enkel voor bovengenoemde categorie.