Ondanks, of misschien wel dankzij, de coronacrisis gebeurt er heel veel, ook voor Nederlanders buiten Nederland. Op het gebied van reizen (naar Nederland, al dan niet met buitenlandse partner) is onzekerheid troef, daar zijn we heel kritisch over. Het delen van reiservaringen is welkom! Daarnaast onder meer in deze nieuwsbrief: ontwikkelingen rondom het Brexit noodwetsvoorstel & dubbele nationaliteit, terugkijken van het webinar internationaal familierecht, consulair nieuws en de langlopende bankenkwestie.

 1. Reisonzekerheden in tijdperk corona (1): wie mag naar NL, en hoe? Onduidelijkheid troef.
 2. Reisonzekerheden in tijdperk corona (2): wanneer gaan consulaten en ambassades weer open?
 3. Terugkijken: webinar internationaal familierecht
 4. Brexit: het noodwetsvoorstel is AANGENOMEN – toch blijft onzekerheid
 5. Dubbele nationaliteit: zelftest evenredigheidstoets “via” de overheid
 6. Bankzaken: beantwoording kamervragen, vervolgstappen
 7. Remigratie-enquête(s) SNBN
 8. Gestage groei Regionaal Vertegenwoordigers
 1. Reisonzekerheden in tijdperk corona (1): wie mag naar NL, en hoe? Onduidelijkheid troef
  Wie mag er nu precies de EU in, wie mag er nu precies naar Nederland reizen? Nederlanders die buiten de vertrekhal vliegveldEU wonen, en zeker ook Nederlanders buiten de EU met een ‘non-EU’ partner, die nu tijdens de (NLse) zomervakantie naar Nederland willen, zien zich geconfronteerd met regels die niet helemaal duidelijk zijn. Per 15 juni is een nieuwe termijn van restricties ingegaan (deels hetzelfde als in de periode ervoor), maar de vaagheid blijft.

Het begint bij de EU die over “restricting non-essential travel” heeft – maar wat is een “niet-noodzakelijke“ reis? Dat is de eerste verwarring, want duidelijke regels zijn er verder niet. De tweede verwarring staat op de website van de Rijksoverheid zelf (bij navraag wordt dat ook wel toegegeven, maar niet aangepast), want op deze pagina staat dat de reisbeperkingen niet gelden voor “EU burgers en hun familieleden die in Nederland woonachtig zijn”, terwijl op deze pagina (ook de Rijksoverheid, houd trouwens ook deze pagina in de gaten) staat dat de reisbeperkingen niet gelden voor “EU burgers en hun familieleden”. Ook hebben vliegtuigmaatschappijen inmiddels de regels op hun website gezet, maar ook daar kan verschil in zitten (zie hier bijv. United Airlines, die het woonachtig-zijn-criterium niet noemt, noch het noodzaak-criterium).

Dat is een heel groot verschil natuurlijk, en SNBN-voorzitter Eelco Keij nam onlangs de proef op de som: samen met zijn kinderen (2 paspoorten) en zijn Amerikaanse vrouw reisde hij van de Verenigde Staten voor een 6-weekse reis naar Nederland. Zowel bij het boarden in de VS als bij aankomst op Schiphol werd om een kopie van de huwelijksakte gevraagd (geen vragen over noodzaak), op basis waarvan de echtgenote ook mocht boarden en uiteindelijk NL mocht binnengekomen (overigens gevolgd door 2 weken zelf-quarantaine, iets dat weliswaar niet gecontroleerd wordt, maar ter bescherming van anderen een logische verplichting is).

Tegelijkertijd ziet advocate Hermie de Voer van Everaert Advocaten Immigration Lawyers dat de toepassing van de regels – met name waar het de “noodzaak” betreft – nogal kan verschillen per luchthaven en per land, waardoor sommigen dus wel Nederland kunnen binnenkomen, en anderen weer niet. Desgevraagd licht ze toe:

“Als niet-noodzakelijke reiziger van buiten de EU kom je Nederland niet in tenzij het je lukt om het luchtvaartpersoneel bij boarden en de Koninklijke Mareschaussee bij aankomst op Schiphol te overtuigen. De luchtvaartmaatschappij riskeert een boete bij het toestaan van niet essentiële reizigers en zelf riskeer je dat de Koninklijke Marechaussee je vasthoudt en terugstuurt.”

-> Ervaringen zijn heel erg welkom, juist om publiekelijk te delen. Dat kan door onderaan deze nieuwsbrief een reactie achter te laten.

 

 1. Reisonzekerheden in tijdperk corona (2): wanneer gaan consulaten en ambassades weer open?
  Sommige ambassades en consulaten zijn weer open, sommige nog niet. Welke precies – daar komt men alleen achter door ze één voor één te benaderen of hun website op te zoeken: tot nu toe is er geen helder overzicht beschikbaar. Wat ook ontbreekt, is het beleid waarop consulaten en ambassades zijn geopend, open zullen gaan dan wel nog gesloten blijven. Het is volledig begrijpelijk dat niet ieder land eenzelfde situatie heeft, maar we hebben bij Buitenlandse Zaken het verzoek neergelegd om bovengenoemde punten z.s.m. helder en eenvoudig vindbaar te maken. Ook D66 en GroenLinks bepleiten meer duidelijkheid in crisistijd en stellen een nieuwe consulaire wet voor die een soort van ’ondergrens’ zou moeten zijn voor zowel gestrande Nederlanders als Nederlanders die in het buitenland wonen. (Minister Blok vindt dit niet zinnig, want crisiswerk loopt vaak tegen lokale buitenlandse regelgeving aan.)

Vooralsnog overheerst de onduidelijkheid, en dat hebben we deze week in een overleg met Buitenlandse Zaken ook laten weten. Een eerste aanknopingspunt lijkt de IND website te bieden, waar staat dat “nog niet alle ambassades open kunnen gaan. Dit komt door de lokale situatie.” In de jaarlijkse Staat van het Consulaire dat vorige maand gepresenteerd werd, valt te lezen dat “het ministerie bekijkt hoe en onder welke voorwaarden deze consulaire dienstverlening weer kan worden opgestart.” Hierbij spelen dan verschillende overwegingen een rol, zoals de mate van het grensoverschrijdend verkeer, de gezondheidssituatie in Nederland en buitenland, en de veiligheidssituatie in andere landen.

In een overleg eerder deze week voegde Minister Blok daaraan toe dat “het onze inzet is om, naarmate de regels versoepeld worden, mee te bewegen en terug te kunnen naar de verstrekking van visa en reisdocumenten op de oude schaal”.

Als iemand hier iets concreets uit kan halen: petje af. Onze conclusie is dat tot nu toe de informatie versprokkeld is, onduidelijk is, dat concrete ijkpunten en richtlijnen ontbreken, en dat bovenstaande informatie bovendien niet goed vindbaar op de site staat waar de Nederlanders in het buitenland telkens op gewezen worden: die van de rijksoverheid.

 

 1. Terugkijken: webinar internationaal familierecht
  webinar familierechtOnder grote belangstelling hebben advocaten Marjet Groenleer en Dylan Bertsch van GMW Advocaten vorige week een webinar gegeven over de misverstanden in het internationaal familierecht (“Love is a battlefield”), waarbij o.a. het huwelijk, geregistreerd partnerschap, gezinsfinanciën en scheiding in/vanuit het buitenland ter sprake kwam. Het webinar (met downloadbare slides van de presentatie) is op deze pagina volledig terug te zien!

Dank aan advocaten Marjet en Dylan, en ook dank aan DC Dutch, the Netherland America Foundation en TNC New York voor de co-organisatie!

 

 1. Brexit: het noodwetsvoorstel is AANGENOMEN – toch blijft onzekerheid
  Op dinsdag 30 juni jl. is het Brexit noodwetsvoorstel – waar we al uitvoerig eerder over schreven, zie eerdere nieuwsbrieven – in de Eerste Kamer met een grote meerderheid aangenomen, en daarmee is het initiatiefwetsvoorstel als geheel volledig aangenomen, want de staatssecretaris had al eerder gegeven het contraseign te zullen zetten. (Tegenstemmers: CDA, CU en PVV.) Dit wetsvoorstel regelt dat – kort gezegd – Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk na Brexit het Nederlanderschap niet verliezen wanneer ze naturaliseren tot burger van het VK. Althans, en daar zit de angel, indien hun rechten niet voldoende zijn gewaarborgd na de Brexit. En of dát het geval zal zijn, wordt besloten door de Nederlandse regering. Wanneer de regering vaststelt dat er inderdaad sprake zou zijn van voldoende waarborg, dan zou het parlement nog in actie kunnen komen en tegengas kunnen geven (bijvoorbeeld door het indienen van een motie om bij de regering tot een andere zienswijze uit te komen). Maar het is ook mogelijk dat het kabinet gewoon helemaal niets gaat doen – geen onwaarschijnlijk scenario – en dat politieke partijen en belangenorganisaties moeten blijven lobbyen om het kabinet tot actie te bewegen. We zullen er dus bovenop moeten blijven zitten.

Tot slot wil de SNBN benadrukken dat wij dit wetsvoorstel zeker zullen inzetten bij onze voortgaande strijd om dubbele nationaliteit voor álle Nederlanders buiten Nederland open te stellen – zoals de meeste landen om Nederland heen al veel langer toestaan, in lijn met de realiteit van de huidige globalisering.

 

 1. Dubbele nationaliteit: zelftest evenredigheidstoets “via” de overheid
  In februari van dit jaar heeft de rechter in de zaak Tjebbes een belangrijke uitspraak gedaan rondom dubbele nationaliteit: in onze nieuwsbrief van 12 februari jl. beschreven we hoe de Minister van Buitenlandse Zaken in individuele gevallen moet bekijken of het verlies van het Nederlanderschap (zowel door verloop van de 10-jaren termijn als door naturalisatie), en daarmee het verlies van het EU-burgerschap, “uit het oogpunt van EU recht evenredig is”.

Er moet dus een evenredigheidstoets plaatsvinden, en als mensen willen procederen, dan zal de rechter deze toets doen voor hun individuele geval. De Minister van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft hier op willen anticiperen door onlangs een evenredigheidstoets op de website van BZ te publiceren die men zelf kan invullen en zo tot een conclusie kan komen.

Advocate Hermie de Voer waarschuwt voor teveel onduidelijkheid via deze ‘zelftest’. Ze stelt:

“De focus ligt erg op welke (EU) landen je bezocht hebt; zo wordt niet genoemd dat alleen de periode rond het moment van het verlies relevant is. Dit is in het beleid als een periode van 6 maanden aangeduid. Wij zien niet dat er veel data worden gevraagd terwijl data essentieel zijn in het bepalen of iemand nog Nederlander is of niet. Kortom, deze tool lijkt ons vrij algemeen opgesteld en de kans bestaat dat dit mensen op het verkeerde been zet. Het is echt belangrijk om aan te kunnen tonen dat je rond de datum van het verlies van het Nederlanderschap van plan was om naar Nederland of de EU te komen en daar te gaan studeren of werken en dat dat niet meer kon omdat je je Nederlandse nationaliteit verloor. Of deze tool daarbij helpt is de vraag.”

Staar je dus niet blind op de uitkomst van deze zelftest. Voorlopig luidt de conclusie dan ook dat degene die het Nederlanderschap echt terug wil, bereid moet zijn om uiteindelijk te gaan procederen. Als SNBN moedigen wij dit aan: juist op basis van nieuwe jurisprudentie vergroten we zo de kans en hulp voor ook andere onvrijwillige ex-Nederlanders in het buitenland.

 

 1. Bankzaken: beantwoording kamervragen, vervolgstappen
  Een ander langlopend dossier betreft de Nederlandse banken die eenzijdig (basisbetaal)bankrekeningen van Nederlanders die buiten de EU wonen, aan het opzeggen zijn. Al eerder hebben we hierover met ING contact gehad (die Nederlanders buiten de EU vooralsnog ontziet) en hebben we gehoord hoe ABN Amro Nederlanders echt koud en simpel aan de kant zet. geldautomaatOp basis van deze berichten heeft D66 Kamervragen gesteld, en de antwoorden zijn onlangs binnengekomen (hier te downloaden). Met name geredeneerd vanuit het Franse voorbeeld – iedere Fransman/Française mag vanuit elk ander land naar eigen keuze een Franse bankrekening openen en behouden – heeft de SNBN aangestuurd op deze Kamervragen. De regering blijft echter stoïcijns voor de gevolgen van de Nederlanders buiten de EU, zo blijkt uit de antwoorden. De meest interessante passages van de regering zijn:

“Banken bepalen zelf hun ondernemersstrategie en gewenst risicoprofiel. (…)
Doordat een gedeelte van de banken de ondernemersstrategie en het risicoprofiel herijkt, kan het zijn dat deze personen over moeten stappen naar een andere bank. Klanten van wie de rekening gesloten wordt, kunnen in beginsel over stappen naar een andere (Nederlandse) bank. (…)
In het Franse wetsartikel is er inderdaad een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt voor Franse burgers die buiten de Europese Unie verblijven om een (basis)betaalrekening te openen bij een Franse bank. (…)
Ik zie geen toegevoegde waarde van de werkwijze van de Banque de France ten opzichte van de werkwijze zoals deze in Nederland is vastgelegd. [vetgedrukt door SNBN] (…)

In Nederland kan een consument ingevolgde de Wet Financieel Toezicht (Wtf) zelf een basisbetaal-rekening aanvragen bij iedere in Nederland gevestigde bank. De bank moet consumenten die legaal in de Europese Unie verblijven op aanvraag toegang geven tot een betaalrekening met basisfuncties, tenzij niet aan de geldende voorwaarden wordt voldaan. (…)
Binnen EU-lidstaten geldt een sterk geharmoniseerd regelgevend kader. Buiten Europa is dit anders. Het goed naleven van deze lokale wet- en regelgeving brengt risico met zich mee voor bank. De bank maakt zelf een afweging tussen bestaande kader van wet- en regelgeving en de door de bank gewenste risicobereidheid. Een bank kan ook besluiten zich te willen richten op klanten die in Nederland en Europa wonen. Al deze factoren worden door de bank gewogen en op basis daarvan bepaalt een bank hun klantenbestand. (…)

Op dit moment zie ik geen toegevoegde waarde in een onderzoek naar de mogelijkheid om Nederlanders buiten de EU wettelijk de mogelijkheid te geven tot een (basis)betaalrekening. [vetgedrukt door SNBN]  (…)
Wel blijf ik de ontwikkelingen rond de toegang van Nederlanders in het buitenland tot dienstverlening van banken in de gaten houden. Ik blijf daarom periodiek in gesprek met de banken. Ook breng ik het onderwerp onder de aandacht bij de Europese Commissie.”

Het is nog onduidelijk wat D66 – of andere partijen – nu als vervolgstappen wil zetten. Wel heeft D66 aangegeven contact te hebben gezocht met ING.

 

 1. Remigratie-enquête(s) SNBN
  Inmiddels is onze eerste SNBN remigratie-enquête gesloten (bedoeld voor degenen die gaan of overwegen om te remigreren): dank aan iedereen die heeft meegedaan! Ruim 1100 respondenten hebben de enquête ingevuld, binnenkort gaan we beginnen met de verwerking en analyse.

Binnen afzienbare tijd zal de tweede geopend worden, bedoeld voor iedereen die recentelijk naar Nederland is geremigreerd. Stay tuned.

 

 1. Gestage groei Regionaal Vertegenwoordigers
  Met inmiddels ruim 80 Regionaal Vertegenwoordigers (RV’ers) zet de wereldwijde vertakking van de SNBN zich door: zij zijn de ogen en oren van de stichting. Via deze nieuwsbrief wil het bestuur opnieuw al deze vrijwilligers, inclusief de drie RV-coördinatoren Elly, Annemieke en Marloes heel hartelijk bedanken voor hun interesse, inzet en enthousiasme! Ook geïnteresseerd om het SNBN-netwerk te versterken? Stuur een mail naar info@snbn.nl.

 

9. Een kleine of grote gift maakt het makkelijker om NLers goed te informeren
Als bestuursleden nemen wij graag de tijd om een uitgebreide nieuwsbrief te schrijven. Wij kosten gelukkig geen geld, maar het versturen naar duizenden Nederlanders wél. Dit geldt ook voor het hosten van zoom-meetings, een website draaiende houden et cetera. Kun je iets missen om onze stichting draaiende te houden? Dan zou een (kleine of grote) gift zeker helpen. Doneren kan gewoon via onze website. Superbedankt! En naturlijk nog heel erg veel dank aan onze donateurs tot nu toe!

Reageren op deze nieuwsbrief? Graag! Gebruik wel even je echte naam en emailadres (die wordt niet gepubliceerd). Wij behouden ons het recht voor om onfatsoenlijke reacties te verwijderen.