“Wij krijgen niet het Malieveld vol, omdat we in het buitenland wonen. Maar we zijn er wel!”, zei voorzitter Eelco Keij van SNBN, Stichting Nederlanders Buiten Nederland. Op een speciaal belegde persconferentie waren ongeveer de helft van de elf bestuursleden aanwezig. Dit gebeurde onder toeziend oog van hoge ambtenaren, Kamerleden en journalisten.

Kamerleden van VVD, PvdA, D66 en CDA waren aanwezig om kort in gesprek te gaan met de moderator. De reacties van Kamerleden vind je in dit artikel.

Aanwezige Kamerleden bij persconferentie SNBN

Sjoerdsma (D66), Ploumen (PvdA), Van Helvert (CDA) en Koopmans (VVD) [foto: S. Giesbers]

Veel problemen, zoals het rijbewijs verlengen, AOW en het verlies van de Nederlandse nationaliteit, werden besproken.

Een van de pijnpunten van Nederlanders buiten Nederland is het moeilijk kunnen stemmen. De aanwezige VVD merkte op dat misschien maar één op de tien van de Nederlanders buiten de landsgrenzen stemt. Volgens SNBN-voorzitter Keij is dat “een kip en ei verhaal” en komt dat door een combinatie van factoren. “Voor ons als stichting ligt er ook een rol om te laten zien dat stemmen echt belangrijk is voor hen.”

Keij voegde er aan toe dat hij bij elke verkiezing een ‘stemmen tracker’ wil publiceren, waarbij de achterban aangeeft of ze hebben kunnen stemmen. Dit is twee jaar geleden ook gebeurd.

In de zaal zaten niet alleen journalisten, hoge ambtenaren en Kamerleden. Ook ‘gewone’ Nederlanders buiten Nederland waren aanwezig, zoals een mevrouw uit Australië: “Wij zijn trouw aan Nederland. We zijn weg, maar we blijven gewoon Nederlander. Ik ben sinds 1967 in Australië, maar ik ben nog altijd Nederlander.” Geëmotioneerd bedankte ze voorzitter Eelco voor het oprichten van de stichting: “Jij bent mijn held.”

Om te zorgen dat Kamerleden ook gemakkelijk in contact kunnen komen met die ‘gewone Nederlander’ buiten de landsgrenzen heeft SNBN een oplossing gevonden. “Wij willen actief meedenken en oplossingen aandragen. Wij hebben nu al een netwerk in twintig landen van alle continenten. Wij werken ook graag samen met bestaande organisaties. Als Kamerleden over de wereld reizen: laat ons regelen dat u daar Nederlanders ontmoet.”