CDA en VVD begrijpen dat het voor veel Nederlanders buiten Nederland belangrijk is om de nationaliteit van hun woonland aan te kunnen nemen zonder hun Nederlanderschap te verliezen. Dat bleek uit de gesprekken met Kamerleden van drie regeringspartijen en de PvdA op de persconferentie van de nieuwe Stichting Nederlanders Buiten Nederland op 18 april.

Nadat SNBN-voorzitter Eelco Keij de ochtend opende, nodigde dagvoorzitter Kirsten Verdel de aanwezige Kamerleden uit om te reageren op thema’s die bij Nederlanders buiten de landsgrenzen spelen.

Kamerleden Sjoerdsma en Van Helvert praten over Nederlanders buiten Nederland

Sjoerdsma (D66) en Van Helvert (CDA)

Sjoerd Sjoerdsma (D66) merkte op dat deze groep “van achthonderdduizend tot een miljoen mensen feitelijk de grootste gemeente van Nederland is.” Hij is blij dat deze gemeente nu een aantal burgemeesters heeft, doelend op de aanwezige bestuursleden van de nieuwe stichting. Sjoerdsma daagde de Nederlanders in het buitenland uit om de politiek scherp te houden. “Draag ideeën aan, want ik denk dat velen van ons hier graag mee aan de slag gaan. We willen hier goed samenwerken met andere partijen en kijken wat we kunnen regelen.”

VVD: ‘Draag ideeën aan’
De wens voor input vanuit de SNBN gold ook vanuit de VVD. Sven Koopmans, VVD-woordvoerder Buitenlandse Zaken, zei dat zijn partij al veel heeft bereikt met betrekking tot consulaire ondersteuning en stemmen vanuit het buitenland. “Nu is het van belang om te horen hoe mensen dat in het buitenland beleven. Wij zitten hier en maken niet mee: welke problemen heb je? Wat gaat er precies mis? Dit is ook echt een uitnodiging vanuit de VVD om ideeën bij te dragen. Wat kunnen we nu praktisch doen? Wat kunnen we daar beter aan doen?”

Iets wat volgens veel Nederlanders sowieso beter kan en moet is het verlengen van het paspoort.  Sjoerdsma (D66) bevestigt dat. “Je kunt niet van Nederlanders vragen om honderden euro’s te investeren in een vliegticket en een hotelovernachting om een paspoort te verlengen.”

Lilianne Ploumen praat over Nederlanders buiten Nederland

PvdA’er Lilianne Ploumen

Stemmen vanuit het buitenland
Ook het stemmen vanuit het buitenland is – ondanks verbeteringen – nog niet zoals het zou moeten zijn, afgaand op de gegevens die twee jaar geleden werden verzameld. Een groot deel van Nederlanders kreeg het stembiljet te laat of helemaal niet. VVD’er Tobias van Gent: “We weten dat ongeveer maar tien procent uiteindelijk gaat stemmen. Dat is natuurlijk ontzettend zonde, want er is een enorm potentieel wat ook gewoon moet deelnemen aan onze democratie.”

Momenteel niet in de regering, maar wel geïnteresseerd in de Stichting Nederlanders Buiten Nederland is PvdA-Kamerlid Liliane Ploumen. Zij was tijdens de vorige regeringsdeelname een van de initiatiefnemers van een wetsvoorstel van PvdA en D66 met betrekking tot de dubbele nationaliteit. “De politiek is een kwestie van meerderheden, ik zie de stichting ook als een manier om Sjoerd Sjoerdsma en mijzelf te helpen om een meerderheid voor dat wetsvoorstel te krijgen in de Kamer.”

De VVD is kritisch op het aannemen van een dubbele nationaliteit, maar Koopmans ziet dit wel als een dilemma als het gaat om Nederlanders in het buitenland. “We willen niet dat Nederland helemaal vol zit met mensen met andere paspoorten, maar we willen tegelijkertijd wel dat Nederlanders, vanwege emotie, identiteit of werk, (…) hun Nederlandse paspoort kunnen behouden.”

Sven Koopmans over Nederlanders buiten Nederland

VVD’er Sven Koopmans

Ten koste van Nederlanders in buitenland
CDA’er Martijn van Helvert: “We maken hele strenge wetgeving voor buitenlanders die naar Nederland komen en wellicht misbruik willen maken van hun dubbele nationaliteit, omdat ze hun Nederlandse nationaliteit hebben en hun authentieke nationaliteit. En dat gaat nu ten koste van Nederlanders die naar het buitenland gaan en voor hun werk eigenlijk ook een nationaliteit in een ander land nodig hebben.” Van Helvert wil daarom ‘heel graag kijken naar het wetsvoorstel’ dat op tafel ligt over het nationaliteitsrecht.

Recente geruchten over Nederlandse banken die Nederlanders buiten de landsgrenzen geen bankrekening laten aanhouden zijn nieuw voor PvdA’er Ploumen. Het Kamerlid beloofde om hier samen met haar ‘financiële’ collega Henk Nijboer naar te kijken. “Misschien is dat een initiatief dat we samen kunnen nemen. Ik zie Martijn (van Helvert, CDA – red) ook knikken, dus we spreken met onze financiële woordvoerders, dus als die hun zegen geven is dat een goede stap om te zetten.”

De enige regeringspartij die kort voor de persconferentie moest afzeggen was de ChristenUnie. Kamerlid Nico Drost – die aanwezig moest zijn bij een debat in de Kamer – liet weten dat het belang van SNBN hem duidelijk is geworden en blijft graag op de hoogte van de ontwikkelingen. “Voor veel Nederlanders die bijvoorbeeld in het buitenland werken, blijft de binding met het thuisland van grote waarde. Zij hebben familie hier, stemmen hier en komen nog regelmatig terug. Het is goed dat er een organisatie is die hen hier vertegenwoordigt.”