Huidige politiek en wetsvoorstellen mbt nationaliteit, wat kunt U doen?

Dat de politiek graag met de nationaliteitswetgeving speelt kunt U wel zien aan de vele wijzigingen- aanpassingen. Zo zijn er in de laatste twintig jaar (sinds 1998) dertien wijzigingen geweest (tot 2018).

Dat betekent dat U te maken had met dertien verschillende wetten. Ondanks dat vaak de aanpassingen klein waren is het voor velen, inclusief ambtenaren en juristen, verwarrend en gecompliceerd. Het was zelfs zo veranderlijk dat een enkele wet slechts 8 dagen bestond voordat deze weer werd aangepast. Daarbij is het principe van onze (ouderwetse) wetgeving weinig veranderd sinds 1892. We zijn er nog niet aan toe gekomen om het aantal wetswijzigingen op te tellen van 1892 tot 1998. Een hoogleraar noemde de Nederlandse nationaliteitswetgeving dan ook een “gedrocht”.

De vele wetten van de laatste twintig jaar staan los van ook een goed aantal voorgestelde wetswijzigingen over de jaren die niet geaccepteerd werden. Bijvoorbeeld in 2017 ging Wetsvoorstel 33.852 (R2023) op het laatste nippertje niet door. In die wijziging was de focus om de naturalisatie wachttermijn langer te maken, van vijf naar zeven jaar. Maar in hetzelfde voorstel werden ook andere punten aangescherpt. Zo zou men enkel nog kunnen naturaliseren indien men woonachtig was in Nederland. Dit zou dus vooral Nederlanders en hun families in het buitenland raken. Gelukkig ging die wetswijziging niet door. Dit ging niet door omdat, hoofdzakelijk, er (voor het eerst) vele Nederlanders in het buitenland politieke partijen benaderden om hun ongenoegen te uiten.

Wat nu?

Wat U nu kunt doen is toekomstige wetswijzigingen in de gaten houden en Uw mening erover delen. Ook kunt U anderen laten weten wat U vindt, wat wel en niet zou mogen kunnen. Wij verwijzen op deze pagina (rechts of onderaan) via links naar de laatste wetswijzigingen. Ook schrijven af en toe een artikeltje over wat dit nou betekent en wat de situatie is.

Stemmen?

Maar ook vandaag liggen er weer voorstellen tot wetswijzigingen. De ene wat positiever dan de andere. Maar in het algemeen zijn het weer aanpassingen van voorwaarden en uitzonderingen, zo blijft het “gedrocht” hoe goed bedoeld soms ook, groeien.

Veel Nederlanders die in het buitenland wonen, stemmen niet (meer). Soms vanwege praktische problemen met het stemmen. Soms vanwege het feit dat men verhuist is en weinig affiniteit heeft met de Nederlandse politiek. Of men voelt dat het verkeerd is om te stemmen omdat men er niet meer woont. Wat voor U de redenen ook zijn, als U stemt dan stemt U (indirect) ook voor Uw rechten en belangen buiten Nederland, of bij eventueel latere terugkeer.

De wet vandaag:

Rijkswet op het Nederlanderschap, Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Het is zaak dat U mondig bent om Uw eigen belangen te verdedigen, zoniet die van Uzelf, danwel die van Uw kinderen en ouders. Wij stellen dan ook dat U er goed over nadenkt om wel of niet te stemmen. Met betrekking tot de Nationaliteitswetgeving brengen wij in kaart welke politici en partij waarvoor staat. Dit zodat U weet wie Uw belangen ondersteunt en U geïnformeerd kunt beslissen wie U wilt ondersteunen. Kun U nog meer doen?

Politici, politieke partijen en de media aanschrijven?

U kunt Uw meningen en ervaringen delen met de politici, partijen en media. Het is aan U hoe publiekelijk U dit wilt doen. Ondanks dat U niet altijd antwoord krijgt, helpt het aanschrijven van politici soms wel. Men wordt zo bekend met Uw ervaring en/of mening. De meeste politici zijn redelijke mensen. Tip! Zorg dat U het schrijven beleefd, objectief en krachtig verwoord, kom met argumenten en voorbeelden. Eindig elke schrijven met een vraag. Hoe denkt u hierover, of wat gaat u hieraan doen? Vermijd of beperk een klacht, of klachten, tenzij dit niet Uw eerste schrijven is.

Belangenorganisaties?

Daarnaast zijn er een aantal organisaties die soms onderzoek doen naar Uw ervaringen en meningen. Uw mening en ervaring zijn dan ook belangrijk.

U kunt bijvoorbeeld ook de Ombudsman en/of het College voor de Rechten van de Mens aanschrijven. Bij deze laatste twee is het goed om juist wel een klacht, of klachten, in te dienen.

Vrienden, Familie in Nederland?

Ook is het belangrijk dat de mensen in Nederland weten hoe U dingen ervaart en erover denkt. Het is helaas vaak het geval dat men in Nederland een andere zienswijze heeft. Zo wordt in Nederland naturalisatie en de nationaliteitswetgeving vaak geassocieerd met vluchtelingen, integratie/inburgering en sociale problemen. Dat meestal de problematiek in Nederland los van de nationaliteitswetgeving staat wordt niet altijd zo gezien.

Powered by BetterDocs