Nationaliteitswetgeving – waar op te letten?

De huidige Nederlandse nationaliteitswetgeving staat het hebben of verkrijgen van een andere nationaliteit in principe NIET toe. Het aannemen en verkrijgen kan in veel gevallen resulteren in (ongemerkt) automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit. Er zijn drie basis uitzonderingen voor volwassenen.

Status of papiertje, verwarring?

Uw nationaliteit is een status, net als Uw eventuele andere nationaliteit(en). U bent Nederlander of U bent het niet. Het hebben van een paspoort kan hierop invloed hebben. Het bezit van een paspoort, ID-kaart, verklaring Nederlanderschap en/of rijbewijs is echter niet altijd bewijs van Uw nationaliteit. U kunt bijvoorbeeld op dag 1 een paspoort gekregen hebben van de ambassade/gemeente, maar op dag 2 Uw nationaliteit kwijtraken (zie hieronder). U heeft dan nog wel een paspoort met een gedrukte geldigheidsdatum van 5 of 10 jaar, maar hier heeft U dan geen recht meer op. Met andere woorden: het hebben van een geldig paspoort is goed en kan belangrijk zijn, maar is niet altijd het bewijs van Uw status.

Een andere nationaliteit (erbij) willen krijgen

De huidige Nederlandse nationaliteitswetgeving staat het hebben of verkrijgen van een andere nationaliteit in principe NIET toe zonder verlies van het Nederlanderschap. Enkel als U onder een wettelijke uitzondering valt, kunt U Uw Nederlanderschap behouden (U moet daarvoor wel actief bepaalde stappen ondernemen: het behoud van het Nederlanderschap gaat niet automatisch).

Reeds een andere nationaliteit hebben

Volgens de huidige Nederlandse nationaliteitswetgeving kan men als volwassene later alsnog in bepaalde situaties (ongemerkt) automatisch de Nederlandse nationaliteit verliezen. Dit na een specifieke periode, tenzij U aan uitzonderingen voldoet.

NU DOEN! Belangrijk, Verval, Verjaring, Geldigheid, Datum, Periode!

Omdat de Nederlandse nationaliteitswetgeving veel voorwaarden en uitzonderingen heeft die gebonden zijn aan termijnen, is het zaak goed op data te letten. Houd bijv. de geldigheidsduur in de gaten van Uw paspoort (ruim voor verloop vernieuwen), huwelijksdatum, volwassenheid, 10-jarenklok, enz. Wij gaan hier op de andere pagina’s verder op in.

De nationaliteitswetgeving kan veranderen. Voorstellen tot wetswijzigingen nemen normaal geruime tijd in beslag voordat deze wet worden; dit wordt echter niet altijd duidelijk geadverteerd en gepubliceerd. Bijvoorbeeld als Uw niet-Nederlandse partner, waarmee U in een derde land samenwoont, wil naturaliseren, wacht dan niet, aangezien men deze mogelijkheid bij de laatste wetswijziging wilde wegnemen. Wie weet of men dit bij een volgende wetswijziging weer probeert!?

Voor verdere informatie hieromtrent verwijzen we naar de andere pagina’s, voornamelijk Pagina 7 – Mogelijk automatisch verlies NL nationaliteit.

Powered by BetterDocs