Brexit en mogelijk verlies van Uw Nederlandse nationaliteit

Dit is een speciale waarschuwingspagina mbt Brexit. Het is duidelijk dat, zoals in 1985, 2003 en 2013, de overheid U hier niet echt actief over informeert (of te laat) en we horen geluiden uit het VK waaruit blijkt dat er nog steeds verwarring is. Word niet het slachtoffer van verkeerde informatie of interpretatie.

Ten eerste, de titel hier, wees gerust, als U enkel de Nederlandse nationaliteit heeft en geen andere aanneemt/krijgt dan is er niks aan de hand, U blijft Nederlander geen paniek.

Verlies door Brits of … te worden.

Als U de Britse, of elk andere, nationaliteit aanneemt zonder tot een van de huidige uitzonderingen te behoren dan verliest U automatisch, en zonder mogelijke correctie, Uw Nederlandse nationaliteit. Meer informatie vind U op onze pagina 7. Ook is er sprake van een mogelijke Noodwet met verdere Brexit uitzonderingen. Meer informatie daarover kunt U vinden op pagina 12. Bent U reeds Uw Nederlandse nationaliteit kwijt dan kunt U deze misschien via de Optie procedure terugkrijgen. Zie hiervoor pagina 5 en pagina 8. Let wel dat U hiervoor waarschijnlijk als Brit voor Brexit in Nederland moet (gaan) wonen.

De 10 Jaren Klok waarschuwing voor degenen met ook een andere nationaliteit en woonachtig in het VK.

Heeft U als volwassene naast de Nederlandse nationaliteit, ook een andere nationaliteit (Engels, Frans, Zuid Afrikaans, Amerikaans, Duits, Nigeria, Vanuatu, etc), dan kunt U in bepaalde gevallen automatisch de Nederlandse nationaliteit verliezen. Ja, niet enkel voor diegenen met een Britse nationaliteit erbij, maar voor iedereen met welke andere nationaliteit erbij woonachtig in het VK. (Waarschuw elkaar AUB).

Hoe toekomstig verlies door de 10 Jaren Klok voorkomen?

U kunt Uw Nederlandse nationaliteit verliezen door 10 jaar buiten de EU te wonen, dus 10 jaar na Brexit (hard of zacht). U kunt dit voorkomen door de tien jaren klok door de klok te herstarten via afgifte van een nieuw Nederlands paspoort. Meer hierover op Pagina 7.

Pas over 10 jaar?

Inderdaad, in 10 jaar kan veel gebeuren en veranderen, zowel in Uw situatie als de wetgeving. Waarom dan niet later waarschuwen? We zien dat mensen zich nu hierin verdiepen, want het is nu in de media. Het halve antwoord van de overheid, “ja U voldoet aan een van de huidige uitzonderingen in Art 15 lid 2” waarschuwt U niet wat er later kan gebeuren. Mensen hebben dan hun antwoord en weten dan ook niet dat ze verder moeten spitten. Uit ervaring (1985, 2003, 2013) zien we dan dat mensen door deze halve informatie niet in de gaten hadden wat het resultaat later kan zijn als men bijvoorbeeld een dag te laat is bij het vernieuwen van het paspoort.

Wanneer start de 10 jaar?

Nu is dan de vraag: gaat die klok tikken vanaf Brexit, of vanaf het laatste afgegeven paspoort? De klok start vanaf Brexit, want U voldeed daarvoor aan Art 15 lid 3 (in de EU wonen). U voorkomt verlies door de klok te herstarten met elk afgegeven paspoort (datum van afgifte telt, niet van aanvraag). Tenzij natuurlijk tegen die tijd de wet veranderd is.

Dus, een NL volwassene (18 jaar+) met ook een andere nationaliteit (Engels, Frans, Zuid Afrikaans, etc) die voor Brexit al in de United Kingdom woont zal ervoor moeten zorgen dat hij/zij na Brexit binnen elke 10 jaar zijn/haar paspoort vernieuwt (Art 15 lid 4). En dit staat los van een van de uitzonderingen om het in eerste instantie te krijgen (Art 15 lid 2). Tenzij natuurlijk tegen die tijd de wet veranderd is.

Kinderen (Minderjarigen)

Voor minderjarige kinderen met ook een andere nationaliteit begint de klok te tikken na Brexit en bij meerderjarigheid (dus op hun 18de verjaardag). Zij kunnen dus hun nationaliteit automatisch verliezen als ze op hun 28ste verjaardag (18+10) nog steeds buiten de EU wonen. U voorkomt verlies door de klok te herstarten met elk afgegeven paspoort (datum van afgifte telt, niet van aanvraag). Tenzij natuurlijk tegen die tijd de wet veranderd is.

Meer over verlies en voorkomen verlies op Pagina 7.

De huidige wet:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003738/2018-08-01

Powered by BetterDocs