Brexit noodwet voorstel 35130-(R2119)

Deze wet is per 30 juni 2020 aangenomen maar voorlopig nog niet actief! Als uiteindelijk de wet actief wordt dan zal deze pagina verder bijgewerkt worden. Zo weet U zeker dat U hier de laatste informatie heeft.

Wanneer Wat??

Het wetsvoorstel 35130-(R2119) is reeds door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 23 juni 2020. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 juni 2020 na stemming aangenomen.
Voor: SGP, VVD, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP, D66, FVD en Fractie-Otten.
Tegen: PVV, CDA en ChristenUnie.

Inwerkingtreding?

 1. Op een bij Koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dat besluit wordt genomen indien het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treedt of is getreden en geen akkoord is bereikt waarin de rechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk voldoende zijn gewaarborgd.
 2. Deze rijkswet vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dat besluit wordt in ieder geval en onverwijld genomen indien na uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie alsnog een akkoord wordt bereikt waarin de rechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk voldoende zijn gewaarborgd.
 3. In de situatie, bedoeld in het tweede lid, blijft deze rijkswet van toepassing op een aanvraag om de Britse nationaliteit, gedaan voor het in het tweede lid bedoelde tijdstip.

Wat betekent dit? Dit houd in dat de wetgeving pas actief word als men vind dat de rechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk ‘onvoldoende‘ zijn gewaarborgd. Het woordje voldoende of onvoldoende is het hete hangijzer en kan verschillend worden overwogen. De regering en staatssecretaris hebben eerder aangegeven dat zij zelf vinden dat de huidige situatie voldoende is. Daarbij moet voor zulke Koninklijke Besluiten ook het advies van de Raad van State worden ingewonnen, en ook deze waren kritisch op dit wetsvoorstel. Het is dus nog niet duidelijk of de wet geactiveerd zal worden. Voorstanders in de Tweede en Eerste Kamers kunnen daar misschien nog wel invloed op uitoefenen maar voorlopig blijft de onzekerheid voort duren.

Hieronder vindt U de laatste tekst en uitleg van het voorstel inclusief de laatste wijzigingen.

Pas op! Helaas, dit is enkel een TIJDELIJKE en extra uitzondering met voorwaarden. Men moet dus erg goed opletten dat men aan de voorwaarden en tijdslimieten voldoet.

Aanvraagdatum!

Gelukkig gaat deze wetgeving uit van Uw Britse nationaliteit aanvraagdatum, en niet de datum van naturalisatie (ceremonie).

Indien actief, hoe lang kunt U gebruik maken van deze wet?

Er zijn nu twee periodes verwerkt in deze wet. Het is nu of tot zes maanden of tot achttien maanden na een harde Brexit geldig. Tenzij hier alsnog wijzigingen in komen. Hieronder leggen we uit wat voor wie van toepassing is. Doet U de aanvraag tot Britse nationaliteit ‘na’ de x-maanden (zie hieronder) dan verliest men alsnog AUTOMATISCH de Nederlandse nationaliteit. Tenzij men aan een andere reeds bestaande uitzondering voldoet. Ook kan men deze wetgeving ondertussen toch nog stoppen als het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie “alsnog een akkoord wordt bereikt waarin de rechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk voldoende zijn gewaarborgd”.

Waarschuwing! Als iemand nu hierdoor stappen gaat ondernemen zorg dan dat men via de officiële instanties (Ambassade, NL gemeente, etc.) zich goed informeert. Het risico van AUTOMATISCH verlies van de Nederlandse nationaliteit blijft zo voor velen toch nog bestaan (Art 6 lid 2).

Het voorstel uiteengezet. Goed om te weten:
(Let op, dit is vandaag nog NIET ACTIEF.)

Geen verlies van Nederlandse nationaliteit (Art 15, lid 1 aanhef en 1a) indien:

 1. De wetgeving zal enkel van start gaan op de dag van een Brexit waarbij “geen akkoord is bereikt waarin de rechten van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk voldoende zijn gewaarborgd”. Het woord voldoende staat ons inziens open ter interpretatie en dus is het afwachten hoe men hier gebruik van maakt. Het Kabinet zal bepalen of deze wet voldoende is, link mening. Ook, geen Brexit, geen wet. Een latere Brexit, een eventuele latere start datum.
 2. a) Enkel voor de periode 23 Juni 2016 tot 18 maanden na start (inwerktreding) van de wet indien men Settled Status heeft gekregen.
  b) Enkel voor de periode 23 Juni 2016 tot 6 maanden na start (inwerktreding) van de wet voor diegene zonder Settled Status.
 3. Enkel voor diegene die van 23 Juni 2016 tot het aanvragen van de Britse nationaliteit woonachtig waren in het Verenigd Koninkrijk. (Dus niet voor diegene die bvb op 24 Juni 2016 er naar toe verhuisde).
 4. Minderjarigen/kinderen delen met hun ouders in deze rechten onder de voorwaarde dat zij ook in het VK woonde vanaf 23 Juni 2016. Uitzondering op de datum zijn kinderen die in het VK na 23 Juni 2016 zijn geboren, dan vanaf geboorte datum.
 5. De huidige uitzonderingen (Art 15 lid 2 voor volwassenen en Art 16 lid 2 voor minderjarigen) blijven bestaan.

Reeds je Nederlandse nationaliteit vanwege Brexit verloren? Krijg het terug via Optie!

Het Optierecht is een gemakkelijke procedure.Het is immers geen aanvraag zoals naturalisatie maar een eigen keuze en verklaring via een specifiek formulier. Wel zal men snel (een aantal maanden) toetsen of U gebruik kunt maken van het Optie recht. Voor velen is echter het probleem dat normaal gesproken dit enkel is voor diegenen die in Nederland woonachtig zijn. En dat betekent dat velen eerst van IND/Immigratie een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd nodig hebben. En dat is voor velen weer niet makkelijk, maar zelfs moeilijk. Zo kunnen diegenen die in Nederland zijn geboren, gemakkelijker een zogenaamd ‘wedertoelatinsvisum’ krijgen dan diegenen buiten Nederland geboren. Op welk visum men dan ook terugkomt, men moet in Nederland eerst met “tenminste één jaar toelating voor onbepaalde tijd en hoofdverblijf ” in Nederland gewoond hebben. Via deze wet kan het dus ook ingediend worden indien woonachtig in het VK, INDIEN:

 1. U heeft de Nederlandse nationaliteit automatisch verloren na 23 Juni 2016 en tussen de start van deze wet, EN
 2. dit verlies was vanwege het aannemen van de Britse nationaliteit, EN
 3. U was vanaf 23 Juni 2016 woonachtig in het VK, EN
 4. U bent tot op het moment van Optie woonachitig in het VK.
 5. Uitzondering op de datum van 23 Juni 2016 zijn minderjarige/kinderen die na 23 Juni 2016 in het VK zijn geboren.
 6. Minderjarige/kinderen delen in de verkrijging indien zij ook aan dezelfde voorwaarden voldoen en op het Optie formulier van de ouder(s) vermeld worden. Let op! Het niet vermelden van de kinderen op het formulier betekent dat zij dan niet Nederlander worden en dit kan vaak niet later gecorrigeerd worden.
 7. U zult de optie kosten moeten betalen, link hier.

In dit laatste gewijzigde wetsvoorstel worden geen regelingen meer getroffen voor Britse onderdanen woonachtig in Nederland mbt Naturalisatie. U kunt het wetsvoorstel geheel nalezen in de documentatie hieronder.

De voorstellers van deze wet zijn Sjoerd Sjoerdsma (D66), Lammert van Raan (PvdD), Martin van Rooijen (50PLUS), en Farid Azarkan (DENK). De rest van de Nederlanders in den Vreemde wachten nog op een echte modernisering van de Rijkswet op het Nederlanderschap.35130_R2119-Bijgewerkt-t_m-nr-13-Derde-NvW-dd-28-oktober-2019

Powered by BetterDocs