Nationaliteit door Erkenning of Adoptie

Bij het schrijven van deze pagina is besloten om niet precies uiteen te zetten wat de voorwaarden en procedures zijn voor erkenning of adoptie. Dit omdat dit aparte onderwerpen zijn die qua regelgeving soms kunnen veranderen. Daarnaast heeft men ook met de wetgeving van andere landen te maken, waardoor er een grote mate van complexiteit kan zijn. Wij raden dan ook aan om voor verder advies contact op te nemen met de respectievelijke autoriteiten. Wij horen graag van diegenen met recente ervaring mbt erkenning of adoptie en eventuele verdere praktische tips.

Alle vermeldingen van rechtsartikelen op deze pagina verwijzen naar de Rijkswet op Nederlanderschap, tenzij anders vermeld.

Wij gaan hier niet in op de mogelijke situaties van vroeger waar voorgaande nationaliteits- en of erkenning/adoptie-wetgeving van toepassing was.

Erkenning

Ten tijde van dit schrijven (oktober 2019) is voor de Nederlandse wet het mogelijk om je kind te erkennen voor of vlak na de geboorte, of later, zelfs als het meerderjarig is. De Nederlandse wetgeving behandelt erkenning in Titel 11 Afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek Boek 1, Artikel 203 t/m 206.

Kind erkennen in het buitenland

Erkenning is alleen een optie als de ouders ongehuwd zijn. Door Uw kind te erkennen, accepteert U het ouderlijk gezag (en verplichtingen) en daarbij krijgt het kind rechten als kind van een Nederlander.

Vroeger was het nog mogelijk om Uw kind op een ambassade te erkennen. De ambassades zijn echter gestopt met deze dienst en U wordt aangeraden om dit lokaal te doen. De regels over het erkennen van een kind verschillen per land, en in sommige landen is het helaas niet mogelijk. Daarnaast is een buitenlandse erkenning niet altijd rechtsgeldig in Nederland. Het is dan ook zaak hierover advies bij de ambassade in te winnen.

Daarnaast stelt men dat Uw kind, ondanks woonachtig te zijn in het buitenland, altijd nog in Nederland erkend kan worden. Dit is dus een optie als lokale erkenning in het buitenland niet mogelijk is. U kunt ook iemand machtigen om dit in Nederland voor U te doen. Houdt er echter er rekening mee dat U hiervoor (eventueel vertaalde en gelegaliseerde) documentatie moet regelen.

Ondanks dat ambassades het werk zelf niet meer doen, moet men U hierover wel kunnen adviseren.

Nederlandse nationaliteit door erkenning

Een kind van een ongehuwde Nederlandse moeder is Nederlands vanaf geboorte. Erkenning is dan voor de Nederlandse nationaliteit dus niet nodig, maar misschien wel voor andere zaken, ongeacht of de vader Nederlander is of niet.

Een kind van een ongehuwde Nederlandse vader met een vreemdeling (buitenlandse) moeder is geen Nederlander totdat het erkend of gewettigd wordt. Hier is dan erkenning of wettiging nodig om de nationaliteit te verkrijgen.

Een door Nederland erkend geregistreerd partnerschap staat gelijk aan huwelijk (Art 1 lid 2). Let op en verifieer dat het buitenlands geregistreerde partnerschap door Nederland wordt erkend.

Zodra het kind officieel erkend is en deze erkenning door Nederland geaccepteerd wordt, kan Uw kind Nederlander worden volgens de Rijkswet op het Nederlanderschap op de volgende manieren:

 • Artikel 4 lid 2, erkenning na geboorte en voor de leeftijd van zeven jaar.
 • Artikel 4 lid 4, erkenning na geboorte door de biologische ouder. Hierbij moet men via DNA bewijzen de biologische ouder te zijn. Dat bewijs kan geleverd worden bij erkenning of tot één jaar daarna. Men moet zelf nagaan welke (DNA) tests men als voldoende bewijs worden geaccepteerd. Deze erkenning is ook voor volwassen kinderen mogelijk.
 • Artikel 4 lid 5, kinderen van het erkende kind delen in de verkregen nationaliteit.

Bij erkenning, vanaf wanneer Nederlander?

De datum van erkenning is de datum waarop Uw kind Nederlander is/werd. Daarom is het soms het overwegen waard om Uw kind voor geboorte te erkennen. Vraag bij de respectievelijke instanties naar “Erkenning van ongeboren vrucht”.

Wettiging

Wettiging is een oude term die verwant is aan onder andere erkenning en adoptie. Door de actie (wettiging) word het kind wettig gezien als het kind van de (andere) ouder. Dat kan dus op verschillende manieren. Ook kan een rechter het kind wettigen, gerechtelijk worden vastgesteld (Art 4 lid 1). Daarbij word ook nog wettiging apart vermeld in Art 4 lid 3, zonder erkenning door wettiging. Bijvoorbeeld als een vader het kind niet wil erkennen, maar de rechter de ouderschap wel vaststelt. Voor deze situaties kan het noodzakelijk zijn om juridisch advies en ondersteuning te krijgen.

Adoptie in Nederland

Artikel 5 stelt dat (buitenlandse of nationaliteit onbekende) kinderen die op Nederlands grondgebied door een Nederlander via de Nederlandse rechtbank/autoriteit worden geadopteerd, de Nederlandse nationaliteit krijgen, drie maanden na uitspraak van de rechter. Indien er beroep wordt gedaan tegen de uitspraak, dan krijgen ze de Nederlandse nationaliteit drie maanden na de laatste gerechtelijke uitspraak.

Adoptie in het buitenland

De wet is erg beschermend voor een geadopteerd kind en zijn nieuwe familie/ouder(s). Bij een reguliere adoptie wordt het kind dan ook bijna altijd Nederlander. Alleen als bijvoorbeeld de buitenlandse autoriteit niet erkend wordt, of er een zogenaamde onofficiële adoptie heeft plaatsgevonden, krijgt het kind niet de Nederlandse nationaliteit. Bij adoptie is het aan te raden dat U professionele/juridisch advies en/of hulp hebt. Zij kunnen U dan verder adviseren over het onderstaande.

Hiervoor verwijzen wij ook naar het verdrag  ter “bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie” (29 Mei 1993), zie link, en hierna genoemd “Verdrag Interlandelijke Adoptie”.

Artikel 5a stelt dat kinderen die in het buitenland via een daar bevoegde autoriteit zijn geadopteerd, de Nederlandse nationaliteit verkrijgen, mits aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

 • De adoptie is in overeenstemming met het “Verdrag Interlandelijke Adoptie”.
 • De wettelijke familieband met vorige ouders en familie is verbroken.
 • Een van de ouders was Nederlander op de dag van wettelijke adoptie.
 • Het kind was minderjarig op de dag van adoptie.

Indien men in het buitenland niet de wettelijke familieband verbreekt, dan is het alsnog mogelijk dat het kind de Nederlandse nationaliteit krijgt via Art 5a lid 2, onder voorwaarde dat de buitenlandse adoptie door een rechter word omgezet in een Nederlandse zoals per Art 27 van het “Verdrag Interlandelijke Adoptie”. De voorwaarden hiervoor zijn:

 • De adoptie is in overeenstemming met het “Verdrag Interlandelijke Adoptie”.
 • Een van de ouders was Nederlander op de dag van wettelijke adoptie.
 • Het kind was minderjarig op de dag van adoptie.

Ook kan een in het buitenland, via de lokale autoriteit, geadopteerd kind Nederlander worden. De voorwaarden zijn:

 • De adoptie moet voldoen aan de voorwaarden voor erkenning in Nederland van artikel 6 of artikel 7 van de Wet conflictenrecht adoptie.
 • De wettelijke familieband met vorige ouders en familie is verbroken.
 • Eén van de ouders was Nederlander op de dag van wettelijke adoptie.
 • Het kind was minderjarig op de dag van adoptie.

Bij adoptie zullen ook kinderen van het geadopteerde kind in de verkregen nationaliteit delen (Artikel 5c).

Bij adoptie, vanaf wanneer Nederlander?

Het kind wordt Nederlander drie maanden na (laatste rechterlijke uitspraak) adoptie.

Verdere (buitenlandse) adoptie informatie en vragen.

U vindt hiernaast diverse links naar verdere informatie. Voor verder advies kunnen wij U hier niet verder helpen. Dit omdat er naast Nederlandse recht ook het recht (wetgeving) van het andere land bij komt te kijken en dit per land vaak anders is. Specifieke en lokale kennis is daarom aan te raden en wij kunnen U helaas hierbij niet verder helpen.

Powered by BetterDocs