GroenLinks is de grootste partij onder Nederlanders buiten Nederland geworden in de verkiezingen voor het Europees Parlement. Bijna 7.000 Nederlanders buiten de landsgrenzen stemden op deze partij. De VVD werd tweede met ruim 5.700 uitgebrachte stemmen, PvdA derde (bijna 5.500) en D66 vierde (bijna 5.200).

grafiek die inzichtelijk maakt hoe de zetelverdeling is Nieuwkomer in Europa, het Forum voor Democratie, debuteerde met bijna 3.400 uitgebrachte stemmen. Het CDA ontving er zo’n duizend minder. De Partij voor de Dieren was favoriet bij zo’n anderhalf duizend in het buitenland woonachtige Nederlanders. PVV en SP waren – net als het ‘landelijke’ beeld – deze verkiezingen niet erg populair. De partijen kregen respectievelijk 1.147 en 608 stemmen. ChristenUnie-SGP, 50PLUS en nieuwkomers VOLT zijn favoriet bij zo’n 750 tot 900 Nederlanders buiten Nederland.

Op basis van de uitslagen heeft SNBN berekend hoe de zetelverdeling zou zijn wanneer alleen Nederlanders in het buitenland mogen stemmen. Opvallend is bijvoorbeeld dat hier 50PLUS geen zetel krijgt, maar de PVV wel. Ook CU-SGP krijgen niet genoeg stemmen om een zetel te bemachtigen. Onder de Nederlanders binnen Nederland staan zij op twee.

Zetelverdeling partijen op basis van stemmen Nederlanders buiten Nederland:

GroenLinks 6
VVD 5
D66 4
PvdA 4
FvD 3
CDA 2
Partij voor de Dieren 1
PVV 1

Niet elke stem werd rechtstreeks naar Den Haag gestuurd. In sommige delen van de wereld ging de retourenvelop naar een ambassade in de buurt. De uitslag per regio is als volgt:

Verenigde Staten / Canada:

D66 was het populairste onder stemmers, onder Nederlanders in de Verenigde Staten en Canada. Hun stem ging naar het briefstembureau in Washington. D66 kreeg een kwart van alle stemmen. GroenLinks werd daar tweede en de VVD derde. PvdA werd vierde.

Australië / Nieuw-Zeeland:

Nederlanders in Nieuw-Zeeland en Australië stemmen voornamelijk ‘links’, zo blijkt uit de cijfers vanuit Den Haag. GroenLinks (24%), D66 (20%) en PvdA (14%) kregen de voorkeur. VVD werd vierde.

Verenigd Koninkrijk:

GroenLinks was ook de favoriet onder de stemmers in het Verenigd Koninkrijk. Bijna dertig procent van de stemmen ging naar deze partij. Ruim een op de vijf stemde op D66 en de VVD werd derde. PvdA kreeg tien procent, CDA bijna vijf.

Duitsland:

Duizenden Nederlanders in Duitsland stemden voor het Europees Parlement. Het is het enige grote land waarbij de meerderheid – net als bij de stemmers in Nederland – uitkwam op de PvdA. Een op de vijf stemde op deze partij. Zij werden op de voet gevolgd door GroenLinks. Een heel stuk daarachter kwamen de VVD en D66.

Frankrijk:

In Parijs waren het GroenLinks en PvdA die hoog scoorden. Zij kregen respectievelijk 18% en 17% van de stemmen. VVD zat daar maar een paar stemmen achter. Vierde was D66 en vijfde was Forum. Partij voor de Dieren deed het in ‘Parijs’ goed: 8% van de stemmen ging naar hen.

Spanje:

Op het briefstembureau in Madrid gingen de meeste stemmen naar het Forum voor Democratie. Dit is het enige land waar de debutant in Europa zo hoog scoort. In andere delen van de wereld stond het nooit in de top drie. Een op de vijf stemde op de partij van Baudet. VVD was tweede en PvdA en GroenLinks werden gedeeld derde.

Italië:

Zo’n vijfhonderd Nederlanders hebben gestemd via het briefstembureau in Rome. Ruim de helft stemde op PvdA, GroenLinks en D66. VVD en het CDA werden hier vierde en vijfde. Dat ging overigens met enkele tientallen stemmen.

Indonesië:

Veel Nederlanders hebben er niet gestemd, maar wie op basis van hun stem een beeld wil schetsen komt uit op een ‘linkse’ top drie: D66, GroenLinks en PvdA krijgen ongeveer hetzelfde aantal stemmen.

Philipsburg:

Enkele tientallen Nederlanders stemden via het briefstembureau op Sint Maarten. Achttien stemmen gingen naar D66, zeventien naar de PvdA, negen naar de VVD en acht naar GroenLinks.

Oranjestad:

Nederlanders die stemden via het briefstembureau in Oranjestad hebben massaal hun steun betuigd aan het CDA. Meer dan de helft van de stemmen ging naar de Christendemocraten. Op grote afstand volgden D66 en GroenLinks.

Willemstad:

D66 was de grootste onder de 370 stemmers die werden geregistreerd via Willemstad. Zij kregen precies honderd stemmen. VVD en de PvdA volgden.

Deze verkiezingen waren er 63.517 kiesgerechtigde Nederlanders in het buitenland, waarvan uiteindelijk 35.657 hebben gestemd. Het kan zijn dat er mensen zijn die wel wilden stemmen, maar niet konden, omdat hun stemdocumenten niet op tijd waren gearriveerd. Stichting Nederlanders Buiten Nederland, SNBN, probeerde dit in kaart te brengen via de stemmen tracker, waarop men kon aangeven of ze hun documenten hadden ontvangen. Uit de stemmen tracker bleek dat één op de drie Nederlanders zijn of haar stemdocumenten niet op tijd heeft ontvangen. Zo’n 1.200 Nederlanders stemden per volmacht en zijn dus verdeeld onder de honderden gemeenten. Wij kunnen niet zien op wie zij stemden.