webinar familierecht buitenlandDe inhoud van deze nieuwsbrief van 11 juni 2020 is als volgt.

1) Aanmelden voor nieuwe webinars: internationaal familierecht (23 + 25 juni)

2) Enquête remigratie, graag invullen!

3) Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021

4) Noodwetsvoorstel Brexit, dubbele nationaliteit

5) Kamervragen 50PLUS, rijbewijzen

6) Onderzoek dienstverlening buitenland (Rijksoverheid)

7) Terugkijken webinar dubbele nationaliteit, update mogelijkheid terugkrijgen Nederlanderschap

8) Stemmen voor de Eerste Kamer vanuit het buitenland (vervolg)

9) Overig nieuws en lopende zaken

a) Grensondernemers en Corona

b) Kamervragen inzake opheffing van bankrekeningen

c) Wanneer gaan consulaten en ambassades weer open? (Quote, enkele kamerleden)

d) Relevante artikelen

e) Nederlandwereldwijd.nl en 24/7 contactcenter breiden dienstverlening uit

f) Wat mensen over ons zeggen

10) SNBN 1 jaar oud: interview

 

 

 1. Aanmelden voor nieuw webinar: internationaal familierecht, 23 + 25 juni
  Na de succesvolle webinars rondom dubbele nationaliteit (terugkijken kan hier) nodigen de SNBN en GMW Advocaten geïnteresseerden uit voor een webinar met als titel “De misverstanden in het internationaal familierecht”:

Als Nederlander in het buitenland kunt u tegen talrijke problemen van familierechtelijke aard aanlopen, omdat in andere landen mogelijk andere wetten gelden op het gebied van bijv. trouwen, huwelijkse voorwaarden, kinderen en scheiding. Waar moet u op letten bij:

1)     Het formaliseren van een relatie (denk aan huwelijk, geregistreerd partnerschap)
2)     Het stichten van een gezin
3)     Het ongestoord genieten van een gezinsleven
4)     De financiën van een gezin
5)     Het beëindigen van een relatie

Het webinar wordt mede georganiseerd door The Netherland-America Foundation (NAF), TNC New York en DC Dutch.

Via de links hieronder kan men zich aanmelden. Elke webinar is hetzelfde, dus graag niet meer dan 1 keer aanmelden, en bij voorkeur bij de dichtstbijzijnde tijdszone:

De twee (dezelfde) webinars zullen plaatsvinden op:

 • Dinsdag 23 juni a.s. om 20.00u Nederlandse tijd (bedoeld voor Nederlanders woonachtig in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa en Afrika) REGISTREER HIER
 • Donderdag 25 juni a.s. om 11.00u Nederlandse tijd (bedoeld voor Nederlanders woonachtig in Azië en Oceanië) REGISTREER HIER

 

 1. Enquête remigratie, graag invullen!
  Remigratie is een belangrijk thema voor ons als Nederlanders buiten Nederland – misschien nu nog wel meer in tijden van corona. We krijgen signalen dat remigratie niet altijd even goed verloopt, en we hebben besloten tot een korte enquête, of beter gezegd: twee remigratie-enquêtes.

De eerste enquête, die hier in te vullen is, is bedoeld voor mensen die gaan remigreren of dit overwegen. De enquête loopt tot 20 juni a.s.

De tweede enquête, die we later in de zomer zullen uitzetten, is bedoeld voor mensen die recentelijk geremigreerd zijn, zodat we bij vergelijking van de antwoorden hopelijk een beter beeld kunnen krijgen tussen verwachtingen en ervaringen waar het remigratie betreft. En misschien komen er ook punten uit die we bij de politiek aanhangig kunnen maken.

Dus voor iedereen die van plan is te gaan remigreren of dit overweegt: vul ajb de enquête in. Of stuur hem door als je iemand kent voor wie deze enquête wel van belang is. Alvast bedankt!

 

 1. Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021

In de vorige nieuwsbrief hebben we uiteengezet waar de discussie staat rondom het stemmen vanuit het buitenland met het oog op de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Na deze nieuwsbrief vond er op 14 mei jl. een (schriftelijk) debat plaatsgevonden over het kiesrecht – verslaglegging hier te downloaden – en de aankomende verkiezingen, zowel over het technische gedeelte als de meer praktische kant: hoe kan iedereen veilig stemmen ten tijde van Covid-19?

Tijdens het debat stelden VVD, D66 en GroenLinks vragen aan de regering die betrekking hadden op de Nederlanders in het buitenland. Zo vroeg GroenLinks of het klopt “dat buitenlandse stembureaus gesloten worden, terwijl de compensatiemaatregel hiervoor (het feit dat poststemmers 5 dagen extra de tijd krijgen) wordt uitgesteld”, en D66 echode VVD’s eerdere vraag of Nederlanders in het buitenland “ook niet het “gewone” briefstembewijs per email kan worden verstuurd”, oftewel waarom er “eerst iets fout moet gaan in de postbezorging voordat de digitale weg wordt bewandeld”.

Een week later volgde een brief van de minister van Binnenlandse Zaken, en hoewel hier nog niet specifiek wordt ingegaan op de gestelde vragen, wordt wel gesteld dat verschillende scenario’s worden uitgedacht. Opvallend is deze passage:

“Briefstemmen is een vorm van stemmen waarbij het stemgeheim en de stemvrijheid niet op dezelfde wijze zijn te waarborgen als in het stemlokaal. Om inzicht te krijgen in het scenario waarbij stemmen in het stemlokaal niet mogelijk is en briefstemmen de enige mogelijke wijze van stemmen is, laat ik daarvan een uitwerking maken. Bij die uitwerking wordt het proces van het briefstemmen voor de kiezers in het buitenland (dat al in de Kieswet is geregeld) als basis genomen.”

Deze brief was voor de SNBN weer de aanleiding voor een ingezonden artikel, dat niet veel later in Trouw werd gepubliceerd (“Maak de verkiezingen pandemieproof”). In dit artikel hameren wij op zowel de mogelijkheid tot het verlenen van een volmacht en het per brief mogen stemmen (althans binnen Nederland, waar de post betrouwbaar is), tot en met de verkiezingsdag.

Dit debat is nog volop gaande en we blijven het volgen.

 

 1. nederlandse paspoorten op atlasNoodwetsvoorstel Brexit, dubbele nationaliteit

Het is een tijdje stil geweest rondom het Brexit-noodwetsvoorstel (het laatste bericht dat we hierover hadden, staat in de nieuwsbrief van 18 april jl.) maar nu is er dan toch echt een datum van behandeling in de Eerste Kamer vastgesteld: 23 juni a.s. Navraag bij de griffie dat het debat inderdaad doorgang vindt, en naar verwachting zal het debat via de livestream te volgen zijn (enkel audio of ook met beeld). Het is nog niet duidelijk hoe laat precies het debat zal plaatsvinden: op basis van eerdere ervaring gaan we er van uit dat het om 13.30u zal beginnen, Nederlandse tijd, maar het zou ook eerder kunnen zijn. Kijk voor de zekerheid zelf voor deze informatie op deze pagina – de vrijdag voor het debat zou het er op moeten staan.

 

 1. Kamervragen 50PLUS, rijbewijzen

In de nieuwsbrief van 18 april jl. kondigden we aan dat 50PLUS op onze suggestie Kamervragen wilde indienen over de kwestie omwisselen van een Nederlands rijbewijs, dat oorspronkelijk was verkregen uit omwisseling van een rijbewijs van een non-EU land, naar een buitenlands (‘lokaal’) rijbewijs. Na enige coronavertraging zijn de vragen deze week ingediend – hier te downloaden –  en is het nu wachten op de reactie van de regering.

 

 1. Onderzoek dienstverlening buitenland (Rijksoverheid)

Namens de Rijksoverheid sturen we graag bijgaand verzoek door, met het vriendelijke verzoek het onderzoek in te vullen:

De Nederlandse (Rijks)overheid wil de dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland verder verbeteren. Uw ervaringen met die dienstverlening en uw oordeel daarover zijn voor ons belangrijk. Juist nu we wereldwijd te maken hebben met de corona-epidemie merken we nog sterker hoe belangrijk het is dat de Nederlandse overheid burgers ook in het buitenland met raad en daad ter zijde staat.

Overheidsdiensten werken samen aan één burgerportaal, Nederlandwereldwijd.nl met alle relevante informatie op één plek. Een centrale plek voor het regelen van uw overheidszaken. U vindt hier informatie over overheidsproducten en -diensten die u als Nederlander over de grens nodig hebt. Van DigiD tot rijbewijs, van AOW tot stembiljet. Aan het portaal voegen we dit jaar en volgend jaar informatie over steeds meer overheidsproducten en -diensten toe. Het 24/7 contact center van Nederlandwereldwijd.nl staat klaar om uw vragen te beantwoorden en kan u doorverwijzen naar de juiste instanties en kanalen.

Een eerste onderzoek in 2018 naar overheidsdienstverlening leverde al veel waardevolle inzichten voor verbetering op waarmee we aan de slag zijn gegaan. Deze maand (juni 2020) voert onderzoeksbureau Kantar Public in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuw onderzoek uit. In dit onderzoek stellen wij vooral vragen over uw ervaringen met informatie en communicatie door de overheid over de diensten die u afneemt. De resultaten gebruiken we om het burgerportaal zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw behoeften en wensen.

We hopen dat u mee wilt doen aan dit onderzoek. Deelname aan het onderzoek duurt ca. 14 minuten, en kan tot 30 juni 2020. U kunt het onderzoek bereiken via deze link. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens alle betrokken overheidsorganisaties:

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Project Loket Buitenland

 

 1. Terugkijken webinar dubbele nationaliteit, update mogelijk terugkrijgen Nederlanderschap

Iedereen die het webinar over dubbele nationaliteit met advocaat Hermie de Voer gemist heeft (Everaert Advocaten), kan het hier terugkijken en de slides downloaden.

Daarnaast wordt in dit blog beschreven hoe de rechter onlangs heeft bepaald dat “ook bij het automatische verlies van het Nederlanderschap door verkrijging van een andere nationaliteit onderzoek moet worden gedaan naar de gevolgen van dat verlies in het individuele geval”, oftewel dat de zogenaamde evenredigheidstoets ook in dat geval moet worden toegepast (en niet alleen door automatisch verlies van het Nederlanderschap door de 10-jaren klok). Dit zet de weg mogelijk open naar meer rechtszaken om zo het Nederlanderschap terug proberen te krijgen.

 

 1. Uitslagen verkiezingen Europees ParlementStemmen voor de Eerste Kamer vanuit het buitenland (vervolg)

Vanuit het buitenland mee kunnen stemmen over de Eerste Kamer: in de toekomst moet dit mogelijk worden, zo heeft de regering bepaald, door het oprichten van een kiescollege (zie de vorige nieuwsbrief). Een hieropvolgend debat met de minister (25 mei jl.) maakt opnieuw duidelijk dat veel partijen het hiermee eens zijn: alleen de SP vindt het regeringsvoorstel “vreselijk schuren met de grondwet”. Wel is er nog discussie over hoe de stemwaarde dan bepaald dient te worden – de Raad van State, zo wordt besloten, zal ter advisering hierbij betrokken worden.

Dus opnieuw: wordt vervolgd.

 

9.Overig nieuws en lopende zaken

9 a) Grensondernemers en Corona

Al eerder had de VVD het opgenomen voor de Nederlandse grensondernemers die door Corona waren getroffen en qua regelingen tussen wal en schip dreig(d?)en te vallen. Op 18 mei jl. heeft de regering een loket geopend voor grensondernemers voor het aanvragen van een lening van bedrijfskapitaal. Het CDA heeft nu ook van zich laten horen en in een breedgesteunde motie de regering gevraagd om vóór 1 juli a.s. met een oplossing te komen.

9b) Kamervragen inzake opheffing van bankrekeningen

In april heeft D66 op onze suggestie Kamervragen ingediend (“Het afsluiten van Nederlandse betaalrekeningen van Nederlanders buiten Nederland”) en we hadden inmiddels op een antwoord van de regering gehoopt, maar deze heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben:

“Hierbij deel ik u mede dat ik de (…) niet binnen de door u gestelde termijn kan beantwoorden, omdat voor de beantwoording nadere afstemming vereist is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.”

We wachten nog even af.

9c) Wanneer gaan consulaten en ambassades weer open?

We krijgen verschillende berichten binnen dat de gesloten consulaten en ambassades nu echt mensen beginnen te treffen, met name waar het de paspoortaanvragen (verlenging) en Verklaring van het Nederlanderschap betreft. Extra kosten, uitstellen van reizen, onzekerheid – dit zijn enkele voorbeelden van de problemen die zich nu op beginnen te stapelen. We hebben enkele Kamerleden geattendeerd op dit probleem met de vraag hier met spoed naar te kijken.

Overigens kan de Verklaring van het Nederlanderschap, in tegenstelling tot het paspoort, per mail worden aangevraagd – dat kan via deze website. De Verklaring is geen reisdocument maar een bewijs van Nederlanderschap, en dat kan bij gebrek aan de mogelijkheid om het paspoort aan te vragen, nu extra belangrijk zijn (om zo het Nederlanderschap niet te verliezen, dat in sommige gevallen kan gebeuren).

Lukt het vanwege “Corona” niet om alle documenten te verkrijgen, stuur dan een brief je mee (als één van de documenten) waarin je schrijft, welke documenten je niet hebt meegestuurd, waarom niet, en schrijf ook dat je de documenten zult naleveren zodra dat mogelijk is. En natuurlijk bewaar je het mailtje dat je hebt verstuurd als bewijs.

9d) nl en 24/7 contactcenter breiden dienstverlening uit

Per 2 juni is de site van de Rijksoverheid Nederlandwereldwijd.nl opnieuw uitgebreid (in dit geval over DigiD in het buitenland), als onderdeel van het plan om deze site “de” site te maken voor alle Nederlanders buiten Nederland.

9e) Relevante artikelen

Kafka aan de Europese Grenzen (NRC)

‘Populisme en nationalisme blokkeren steun NL ondernemers in buitenland’ (BNR)

– Rapport NLinBusiness: worldwide impact of the corona virus on international trade

9f) Wat mensen over ons zeggen

Dank voor de fijne ‘reviews’ aan iedereen die dit heeft ingestuurd – hier een selectie:

“Heel informatief, actueel en “de gemiste link”.

“Deze stichting maakt zich hard voor de belangen van Nederlanders in het Buitenland, door middel van goede informatie, actie, nieuwsbrief en website. Ik heb er altijd erg veel aan. Zeker als het gaat om dubbele nationaliteit, en ook bankzaken in Nederland. Al lees ik Nederlandse kranten en heb ik familie in Nederland, wat ik leer van SNBN is altijd nieuw en nergens anders althans voor mij, te vinden. Een aanrader en heb zelfs geld gestort wat ik dit jaar weer zal doen. Onmisbaar wat mij betreft.”

“Goede, relevante en up-to-date informatie over stand van zaken. Ik stel medelanders vaak op de hoogte van het bestaan van de Stichting – als ze het al niet wisten! Thank you so much.”

 

10. SNBN 1 jaar oud: interview

Eén jaar na oprichting vroeg Mediahuis zich af (waaronder kranten als het Noordhollands Dagblad en het Leidsch Dagblad) hoe de SNBN er nu voorstaat. In dit recente interview wordt teruggekeken en vooruitgeblikt. Los van deze publicatie staan wij vaker in de krant om ons werk voor jullie, dat van de Nederlander buiten Nederland, uit te leggen. Al ons werk doen we onbezoldigd, maar donaties voor de harde kosten, zoals deze nieuwsbrief, blijven van harte welkom. Dat kan heel gemakkelijk en online. Alvast heel erg bedankt!

 

Reageren op deze nieuwsbrief? Graag! Gebruik wel even je echte naam en emailadres (die wordt niet gepubliceerd). Wij behouden ons het recht voor om onfatsoenlijke reacties te verwijderen.