nederlandse vlag in Na meerdere Brexit-nieuwsbrieven eindelijk dan weer een ‘gewone’ (en lange) nieuwsbrief, met verschillende onderwerpen:

  • Dubbele nationaliteit: ons opinie-artikel en ontwikkelingen Brexit
  • Jongetje Duncan herenigd met moeder en terug in Nederland!
  • Update nationaliteitsvragen bij experts Kris en Paul
  • Banken, en sluiting van bankrekeningen buiten de EU
  • Brexit noodwetsvoorstel dubbele nationaliteit, laatste stand van zaken
  • Twee-factor authenticatie DigiD opmaat naar MijnOverheid
  • NLers buiten NL krijgen invloed op samenstelling Eerste Kamer

Dubbele nationaliteit (1): ons opinie-artikel en andere recente artikelen

Onlangs heeft de NRC ons opinie-artikel geplaatst, getiteld: “Laat onze één miljoen ambassadeurs zelf nationaliteit kiezen” (online versie hier, en hier de PDF-versie Opiniestuk in NRC Handelsblad). Als de parlementaire Brexit-saga één ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel hoe Nederlanders wereldwijd dit legitieme verzoek laten resoneren. Precies dat zullen wij als SNBN bij de politiek en ambtenarij onder de aandacht blijven brengen; bijvoorbeeld via verschillende politieke kanalen en de interne democratische wegen van politieke partijen (bijvoorbeeld discussiestukken, moties op congressen). Dank ook aan Mascha Smit, die de volgende reactie in het NRC schreef: Reactie op artikel dubbele nationaliteit NRC Handelsblad.

Zie verder ook dit mooie recente blog van hoogleraar Maarten Vink, waarin hij verteld over “een wereldwijde trend naar een meer tolerante houding ten opzichte van dubbele nationaliteit”.

 

Dubbele nationaliteit (2): noodwetsvoorstel Brexit

Nu het noodwetsvoorstel dubbele nationaliteit is aangenomen, moet het nog door de Eerste Kamer. De inzet is dat dit nog vóór de kerst gebeurt, maar of dat lukt is twijfelachtig: een eerste (schriftelijke) fase vindt op 3 december a.s. plaats; onduidelijk is of de plenaire behandeling nog in december kan plaatsvinden. Zo niet, dan wordt het over de vakantie heen getild. Wanneer we meer informatie hebben, geven we dat door.

Lees in dit verband ook het al eerder verschenen artikel van oud-hoogleraar d’Oliveira waarin hij zowel oproept tot deze Brexit-noodwetgeving alsook het in algemene zin toelaten van meervoudige nationaliteit.

 

Dubbele nationaliteit (3): Arnon Grunberg

Arnon Grunberg, één van de meest bekende schrijvers van Nederland, is onlangs Amerikaan geworden (hij woont overigens al jaren in New York). Door het Nederlandse verbod op dubbele nationaliteit (Amerika staat het wel toe, maar daar heeft hij niets aan) is hij nu Nederlander-af, zo schrijft hij zelf in de Volkskrant.

Waarop Hermie de Voer en Thomas van Houwelingen, beiden advocaat nationaliteitsrecht, zich in dezelfde krant afvragen:

“Wat betekent dit overigens voor de (wereld)literatuur? Is Grunberg nog een Nederlandse schrijver of moeten we hem vanaf nu onder de Amerikaanse auteurs scharen? Of is Nederlanderschap niet iets wat is gekoppeld aan juridisch Nederlander zijn? Is nationaliteit niet veeleer te definiëren als onderdeel van je identiteit?

Als dat zo is, kunnen we het concept nationaliteit dan niet afschaffen zodat het hebben van een meervoudige nationaliteit geen probleem meer is?”

 

Jongetje Duncan herenigd met moeder en terug in Nederland!

Al eerder berichtten we over het Nederlandse jongetje Duncan, dat het syndroom van Down heeft en in Spanje gescheiden van zijn ouders zat. Toen we van de situatie hoorden, afgelopen juli, hebben we ingezet op een hereniging van Duncan met zijn (Nederlandse) moeder. Na kamervragen over deze zaak (met dank aan Martijn van Helvert van het CDA als initiator), contact met de advocaat van de moeder en correspondentie met o.a. het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Raad van Kinderbescherming, kregen we vorige maand te horen dat Duncan in oktober inderdaad herenigd is met zijn moeder en inmiddels in Nederland woont. Wij zijn ontzettend blij met deze afloop en danken iedereen die zich mede heeft ingespannen om tot dit resultaat te komen!

 

Belangrijke update nationaliteitsvragen bij experts Kris en Paul: invoering bescheiden betaling

Onze nationaliteitsexperts Kris en Paul, die al geruime tijd op vrijwillige basis allerlei vragen beantwoorden op het gebied van nationaliteit (bijvoorbeeld via onze SNBN website of via de Facebook groep ‘Netherlands/Dutch Nationality Law Changes 2010 & Latent Dutch‘, worden zodanig overstelpt door vragen dat ze noodgedwongen een soort van “zeef” moeten invoeren.

Het valt op dat lang niet iedereen eerst de al uitgeschreven informatie leest alvorens een vraag te stellen en dit kost iedereen onnodige tijd en moeite. Bovendien gaat het ook ten koste van degenen die vragen hebben die echt wat uitzoekwerk nodig hebben. De SNBN begrijpt hun overwegingen.

Deze “zeefwerking” zal er in bestaan dat per 1 januari 2020 elke eerste vraag €10 kost, en elke vervolgvraag €7. Op de achtergrond zijn ze bezig de beschikbare informatie uit te breiden en te herschikken, zodat nog meer mensen geholpen kunnen worden zonder dat ze vragen hoeven te stellen.

Let op: Paul en Kris doen dit om mensen te kunnen helpen voorzover ze kunnen (zeker niet om er financieel beter van te worden) – ze zijn weliswaar expert, maar ze zijn geen advocaat.

Belangrijk: de SNBN krijgt geen enkel percentage of anderszins een bijdrage via deze nieuwe constructie.

 

Banken, en sluiting van bankrekeningen buiten de EU

Al maanden druppelen gestaag maar onophoudelijk klachten van (oud-)Nederlanders bij ons binnen: de ING zou eenzijdig hun bankrekeningen aan het opheffen zijn. Hier hebben we al eerder geschreven en een eerste vorm van actie in ondernomen.

Ook de ABN AMRO vertoont vergelijkbaar gedrag, maar gaat een stap verder door niet alleen de bankrekeningen van oud-Nederlanders maar ook van overige Nederlanders (dus nog steeds met geldig paspoort) buiten de EU op te heffen.

Eerdere kamervragen op dit punt werden met de nodige reserves door Minister Hoekstra beantwoord. Wel heeft hij toegezegd om “overleg [te] treden met banken om te spreken over de ontwikkelingen rond de toegang van Nederlanders in het buitenland tot dienstverlening van banken.”

Wij zijn bezig uit te vinden of dit overleg inmiddels heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn we ons aan het beraden op andere stappen – mogelijk al heel spoedig. Update volgt.

Voor degenen die in de Verenigde Staten wonen is dit artikel en dit artikel heel relevant. Daarnaast nog een blog van Harry Polak over de correspondentie met ING in het kielzog van hun emigratie naar Israël.

 

Tweestapsverificatie DigiD opmaat naar MijnOverheid:

Sinds 15 mei dit jaar is een tweestapsverificatie nodig voor de DigiD. Een mooi blog hierover, geschreven door Lou Bartels, slaat de spijker op z’n kop: “hoe moeten bejaarden of mensen, die niet zo handig zijn met apps en internet en koppelcodes en PINs en verificaties, dit in godsnaam volbrengen?”

Nu heeft Logius, de digitale dienstverlener van de overheid, laten weten dat ” iedereen die op MijnOverheid wil inloggen dat vanaf volgend jaar alleen maar via tweestapsverificatie – dus via de DigiD-app of sms-controle – kan doen”; verwacht wordt dat dit in de loop van 2020 zal zijn.

Dit de tweetrapsverificatie een probleem kan zijn vanuit het buitenland, hadden Kamerleden via Kamervragen ook al aan de kaak gesteld. Het antwoord van staatssecretaris Knops:

“Ik realiseer mij en betreur dat dit voor een deel van de Nederlanders die in het buitenland wonen en een DigiD willen of moeten hebben tot ongemak leidt en dat zij dit als een probleem ervaren. De gewenste betrouwbaarheid van DigiD en de eisen die deze stelt aan het uitgifteproces laten mij vooralsnog geen andere keuze. Wel bekijkt mijn ministerie samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), mede in het kader van het project “Loket Buitenland”, naar mogelijkheden om de dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland op dit punt te verbeteren.”

De SNBN staat o.a. in contact met het Ministerie van Buitenlandse Zaken hierover. Zodra we hierover nieuws te melden hebben, geven we het door. Wij maken ons grote zorgen over de praktische uitwerking die deze maatregel (ergens) in 2020 voor Nederlanders buiten Nederland tot gevolg zal hebben.

 

Goed om te weten / lezen:

Af en toe stuiten we op artikelen die interessant en het lezen waard zijn, of beter nog – we krijgen ze van lezers toegestuurd. Deze nemen we graag mee.

1) “Internationale ervaring bevordert creativiteit op het werk, FD (registratie vereist)

2) The strange persistence of first languages, Nautilus

3) “Tegemoetkoming van de Nederlandse Spoorwegen voor gedwongen vervoer per trein naar kampen in Nederland“, Nieuwsbrief van Irgoen Olei Holland.

 

Opening ambassade in Armenië

De Miljoenennota bij Prinsjesdag ging in op de diplomatieke posten in het buitenland: “Buitenlandse Zaken gaat ook in 2020 door met het versterken van de diplomatie, met de 40 miljoen euro die er sinds het regeerakkoord structureel bij zijn gekomen. Daarmee zijn ambassadekantoren geopend Niger, Tsjaad en Burkina Faso. Het Amerikaanse Atlanta en het Indiase Bangalore kregen een consulaat-generaal. Veel andere posten zijn versterkt met personeel. Het ministerie wil die uitbreidingen evalueren.” (artikel NRC, 17 september jl.)

In dat kader is het inderdaad (positief) opvallend dat eerder deze maand het besluit is gevallen een ambassade in Yerevan (Armenië) te openen. Bij de begrotingsbehandeling deze maand viel verder de motie op die de regering verzoekt “vast te leggen dat bij het openen van nieuwe buitenlandse posten een consulaire afdeling altijd onderdeel is van de post zolang niet alle diensten gedigitaliseerd zijn” (D66, gesteund door CDA en VVD).

 

NLers buiten NL krijgen invloed op samenstelling Eerste Kamer

Wat de regering betreft is de kogel door de kerk: vorige week liet de regering weten dat wij vanuit het buitenland invloed krijgen op de samenstelling van de Eerste Kamer. In Nederland zelf wordt indirect voor de Eerste Kamer gekozen – via de Provinciale Staten. Voor de Nederlanders in het buitenland komt er ook een indirecte structuur: “een kiescollege dat wordt gekozen door Nederlanders die woonachtig zijn in het buitenland. De leden van dat kiescollege zullen meedoen aan de verkiezing van de Eerste Kamer.”

Voor deze verandering is een grondwetswijziging nodig, en hier zal dus de nodige tijd (jaren) overheen gaan voordat dit werkelijkheid is. We zullen blijven monitoren dat het actief op de agenda’s blijft komen.

 

Donaties

Ten eerste: veel dank aan alle donateurs tot nu toe! Bij sommigen hebben we helaas geen emailadres kunnen vinden, dus kunnen we hen niet persoonlijk bedanken – dat doen we alsnog graag!

De SNBN bestaat enkel uit onbetaalde vrijwilligers. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met lopende en plotselinge kosten, zoals het bijhouden van de website, het versturen van een nieuwsbrief als deze en benodigde materiaalkosten (alle reizen die bestuursleden maken, vergoeden zij uit eigen zak).

Kortom, wij zijn en blijven afhankelijk van donaties, klein en groot. Alles wordt gewaardeerd en via deze link kan gedoneerd worden. Nogmaals bedankt!

 
Reageren? Graag! Gebruik wel even je echte naam en emailadres (die wordt niet gepubliceerd). Wij behouden ons het recht voor om onfatsoenlijke reacties te verwijderen.