Over Stichting Nederlanders Buiten Nederland

Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) is opgericht in 2019 en heeft als doel de belangen van de Nederlanders buiten Nederland zo goed en effectief mogelijk te behartigen.

Bestuursleden Stichting Nederlanders Buiten Nederland

Eelco Keij (voorzitter). Verenigde Staten. Lid van D66. Woonachtig in New York, getrouwd met een Amerikaanse, vader van twee zoontjes. Sinds 2011 actief als belangenbehartiger van de Nederlanders die buiten Nederland tegen allerlei ‘Nederlandse’ belemmeringen aanlopen.

Auteur van het manifest “Kapitale Connecties“, over de economisch-culturele meerwaarde van Nederlanders buiten Nederland, voor Nederland zelf. In dagelijks leven fondsenwerver voor nonprofits.

Bas Dubbeldam (vice-voorzitter). Verenigde Staten. Lid van 50PLUS. Bas Dubbeldam (Logistics Executive, USA) is deel van een multinationaal gezin met vrouw Jolanda, vier zonen en hun internationale partners.

Uit ervaring kennen zij de praktische kleine en soms ook grote problemen voor Nederlanders overzee, zowel in hun gastland als in Nederland. Via de SNBN gaat hij een verschil maken.

Onno Heerma van Voss (penningmeester). Ecuador. Lid van FvD. Vestigde zich als bosbouwkundig ingenieur in 1999 in Quito, Ecuador. Getrouwd met een Quiteense en vader van twee zoons en een dochter. Werkzaam in zijn eigen bedrijf dat hangmatten en tagua exporteert.

In Ecuador merkt hij hoezeer hij aan Nederland verbonden is.
Hij ijvert voor een betere verhouding tussen de Nederlander buiten Nederland en Nederland.

Twan Laan (secretaris). Zwitserland. Gehuwd met een Zwitserse, vader van een zoon en een dochter. Emigreerde daarom in 2009 naar Zwitserland. Vindt het onbegrijpelijk dat de Nederlander buiten Nederland vaak buiten de scope van de Nederlandse instanties en politiek valt.

Zet zich met zijn sterk analytisch vermogen in om dat te veranderen.

Carole Overmaat. Australië. Carole Overmaat (1970, Arnhem) studeerde CMV Vrijetijdskunde in Rotterdam. Ze woont sinds 2005 samen met Ron van Riet en twee kinderen in Melbourne, Australie.

Het avontuur vinden ze in de dagelijkse dingen. Acht jaar geleden startte ze haar programma Dutch TV en nam in 2018 de Nederlandse krant de Dutch Courier over.

Stefan van Dijk. Kosovo. Lid van CU. Stefan van Dijk (1984) woont en werkt sinds 2012 in Kosovo, met zijn vrouw en kinderen. Hij is actief in de digitale communicatie en handelsbevordering.

Hij vindt het niet meer dan logisch dat je om praktische redenen ook de nationaliteit kunt aannemen van het land waar je woont.

Bernard Naron. België. Lid van PvdA. Bernard Naron (1983) werkt voor een Nederlandse bank in België en woont sinds 2008 in het buitenland. Hij heeft een Kroatische vrouw en een dochter, met Nederlandse nationaliteit, die opgroeide in Luxemburg en België.

Hij begrijpt de problematiek die Nederlanders in het buitenland ondervinden en wil bijdragen aan oplossingen voor (soms complexe) problemen.

Jan Joosten. Verenigde Staten. Lid van CDA. Jan Joosten (1967) is partner bij advocatenkantoor Baker McKenzie in New York. Hij heeft zowel in Nederland (in Leiden; civiel en fiscaal) als in de Verenigde Staten (aan Harvard) rechten gestudeerd.

De Nederlandse overheid heeft de Nederlandse nationaliteit van Jan afgenomen omdat hij de Amerikaanse nationaliteit heeft verkregen.

Catharina Rinzema. België. Lid van VVD. Catharina Rinzema (1985) werkt in het dagelijks leven voor Stichting Lezen & Schrijven en verdeelt haar tijd tussen Den Haag en Brussel. Zij is bestuurslid bij de VVD Brussel en tevens kandidaat voor de Europese Verkiezingen op 23 mei 2019.

Catharina zet zich graag in voor alle Nederlanders in Brussel en daarbuiten.

Simon Lobach. Zwitserland. Lid van GroenLinks. Simon Lobach (1983, Groningen) is promovendus in Genève (Zwitserland) en werkt als consultant voor verschillende VN-organisaties. Hij is getrouwd met een Braziliaanse en heeft een dochter met dubbele nationaliteit.

Nederlanders die zich buiten de landsgrenzen vestigen worden geconfronteerd met een veelvoud aan problemen en Simon wil bijdragen aan het vinden van oplossingen hiervoor.

Hent de Vries. Verenigde Staten. Lid van SP. Hent de Vries (1958) is getrouwd met een Israëlische vrouw en woont met twee dochters in New York, waar hij Humanities doceert aan NYU. Studeerde in Leiden en was lange tijd hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam.

Verloor zijn Nederlandse paspoort onvrijwillig in hetzelfde jaar waarin hij zijn eerste boek, Kleine filosofie van het wonder, in het Nederlands publiceerde.

Copyright 2019 - Stichting Nederlanders Buiten Nederland | Algemene Voorwaarden | Privacybeleid | Website: Digitaal Design