De afgelopen maanden hebben wij bij SNBN veel, veel vragen (en zorgen) in de inbox gekregen over de per 1 januari afgeschafte loonheffingskorting. Bij één Nederlands echtpaar uit Duitsland weten we dat hun bezwaar hierop in eerste instantie is afgewezen, maar dat hun Verzoek Vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen is goedgekeurd (ingaande per 1 januari 2019; het eerder ingehouden gedeelte dit jaar wordt teruggestort).

ouder stel geniet van pensioen aan het water

© James Hose Jr / Unsplash

Of dit een weg is die voor iedereen te bewandelen is, is nog niet duidelijk, maar het advies is om er wel naar te kijken.

Inmiddels hebben VVD en D66 de handen ineen geslagen en zojuist Kamervragen ingediend. Ze zijn nogal informatief van aard (dus meer gericht op het verkrijgen van meer informatie, niet zozeer (nog?) op het ondernemen van actie), maar het is een prima begin.

De door Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Lodders (VVD) ingediende vragen zijn:

 1. Bent u bekend met het feit dat een groep gepensioneerde Nederlanders in het buitenland sinds begin dit jaar geen heffingskorting meer toegepast krijgt op hun AOW?
 2. Kunt u inschatten wat de omvang is van de groep voor wie het sinds begin dit jaar is veranderd?
 3. Kunt u inschatten welk deel is getroffen door de wijzigingen in het belastingplan 2018 en welke deel door de wijzigingen in het belastingplan 2019?
 4. Kunt u een inschatting geven hoeveel van deze mensen vóór 2019 ten onrechte de heffingskorting toegepast kregen op hun AOW?
 5. Op welke aantallen is de raming van de budgettaire opbrengsten gebaseerd bij het belastingplan in 2018 en 2019?
 6. Betreft het alleen AOW-gerechtigden van buiten de landenkring of ook binnen de EU?
 7. Kunt u een overzicht geven van de heffingskortingen waar Nederlanders in het buitenland wel of niet recht op hebben onder welke voorwaarden?
 8. tweet D66 over pensioenenKunt u een inschatting geven hoeveel van deze mensen alsnog recht hebben op de heffingskorting en dat via een vooraangifte kunnen krijgen?
 9. Wordt er met de woonlandfactor om te bepalen hoe hoog de AOW in het buitenland is, rekening gehouden met het bruto of netto bedrag van de AOW?
 10. Wordt er met de woonlandfactor rekening gehouden met het stijgende aandeel heffingskorting op het bruto bedrag van de AOW?
 11. Op welke manier zijn Nederlanders in het buitenland geïnformeerd over deze wijziging?
 12. Hoeveel vragen zijn er binnengekomen bij de Belastingdienst en de SVB naar aanleiding van deze wijzigingen? Hoeveel van deze vragen zijn beantwoord?

De Kamervragen kunt u hier zelf downloaden.